MI7A9987.jpg
Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.
 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 63
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-O2050

Sista anmälan: 15 oktober 2019

 • Start: Vårterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 58
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-O4040

Sista anmälan: 15 oktober 2019

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 58
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-O4021

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 16 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Höstterminen 2020

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 63
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-O2021

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 16 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Vårterminen 2021

roomCampus, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 63
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-O2040

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

Vårterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Vårterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 58
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-O4030

Sista anmälan: 15 oktober 2020

Anmälan öppnar den 16 september.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 oktober

I sjuksköterskeyrket är omvårdnad huvudområde och medicinsk vetenskap ett viktigt komplement. Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen. Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem.

Du har ett eget aktivt ansvar för ditt lärande. Både teoretiska och praktiska studier ingår i utbildningen och föreläsningar, grupparbeten, fältstudier, seminarier, metod- och simuleringsövningar samt verksamhetsförlagd utbildning (vfu) varvas.

Den verksamhetsförlagda delen är förlagd till Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och kommunernas hälso- och sjukvård samt hos privata vårdgivare.

VIKTAT HÖGSKOLEPROVSRESULTAT
Inför vårterminen 2020 kommer Mittuniversitetet att vikta sökandes resultat av högskoleprovet i antagningen till Sjuksköterskeutbildningen. Att provresultatet viktas betyder att resultatet från en av delarna, kvantitativ eller verbal, väger tyngre än den andra delen.

Vid antagning till Sjuksköterskeutbildningen kommer störst vikt ges den kvantitativa delen.

Läs mer om viktning av högskoleprovsresultat https://www.antagning.se/sv/fragor-och-kontakt/#humany-antagningen=/;phrase:viktning.

Sjuksköterskeyrket är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad.

Bilder från utbildningen och från våra campus

Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Öppet hus i Östersund
Öppet hus i Östersund
Campus Sundsvall
Campus Sundsvall

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 16)

Examen efter genomförda studier

Filosofie kandidatexamen
Sjuksköterskeexamen

Sjuksköterskeexamen som översätts till Degree of Bachelor of Science in Nursing samt Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Som sjuksköterska kan du arbeta både i offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver.
Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig genom att studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden. Du kan även ansöka om legitimation för att arbeta i andra länder.

Lärarna på vårt program är väldigt engagerade vilket gör att man själv blir motiverad att vilja lära sig.

Läs hela intervjun med Marielle Bergquist

”Jag utvecklades mycket som person under studieåren. Fick se och lära mig om saker utanför den idrottsbubbla många elitaktiva lever i.”

Läs hela intervjun med Sofia Bleckur, längdskidåkerska

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00