Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Spara favorit

Programmet i Sundsvall antar inga nya studenter vt19

Sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall antar inga nya studenter inför våren 2019. Sjuksköterskeutbildningen i Östersund går som vanligt och du kan söka dit senast den 15 oktober.

Vår förhoppning är att anta nya studenter till Sundsvall  igen hösten 2019. Ansökningsperioden för utbildningar med start hösten 2019 är 15 mars-15 april.

Vid frågor vänligen kontakta, ulla.nappa@miun.se

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.

Sjuksköterskeyrket är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad.

I sjuksköterskeyrket är omvårdnad huvudområde och medicinsk vetenskap ett viktigt komplement. Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen. Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem.
Du har ett eget aktivt ansvar för ditt lärande. Både teoretiska och praktiska studier ingår i utbildningen och föreläsningar, grupparbeten, fältstudier, seminarier, metod- och simuleringsövningar samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) varvas.
Den verksamhetsförlagda delen är förlagd till respektive län och platser finns inom Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och kommunernas hälso- och sjukvård samt hos privata vårdgivare. Det innebär att VFU:n kan förläggas på annan ort än studieorten. Genom utbytesprogram kan i samråd en del av utbildningens VFU förläggas utomlands.

Bilder från utbildningen och från våra campus

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 16)

Examen efter genomförda studier

Filosofie kandidatexamen
Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeexamen
som översätts till Degree of Bachelor of Science in Nursing

samt
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad
som översätts till
Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Science

Efter utbildningen

Som sjuksköterska kan du arbeta både i offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver.
Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig på Mittuniversitetet genom att läsa magister- eller masterutbildning i omvårdnad eller studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden. Du kan även ansöka om legitimation för att arbeta i andra länder.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...