Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Spara favorit

Som sjuksköterska möter du människor under olika omständigheter i livet. Din uppgift är att vägleda människor till ett friskare och hälsosammare liv samt bidra till att återställa och bevara deras hälsa. Det är ett givande och ansvarfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad och du har en betydelsefull roll i teamet runt patienten. Efterfrågan på sjuksköterskor är stor och du kan se fram emot en spännande karriär med många valmöjligheter.

Sjuksköterskeyrket är ett givande och ansvarsfullt arbete där din kompetens alltid gör skillnad.

I sjuksköterskeyrket är omvårdnad huvudområde och medicinsk vetenskap ett viktigt komplement. Att lära sig kommunicera, undervisa och att utveckla ett empatiskt och etiskt förhållningssätt är liksom planering och arbetsledning viktiga moment i utbildningen. Du får träna på att tillägna dig ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att självständigt identifiera och lösa problem.
Du har ett eget aktivt ansvar för ditt lärande. Både teoretiska och praktiska studier ingår i utbildningen och föreläsningar, grupparbeten, fältstudier, seminarier, metod- och simuleringsövningar samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) varvas.
Den verksamhetsförlagda delen är förlagd till respektive län och platser finns inom Region Jämtland/Härjedalen, Västernorrlands läns landsting och kommunernas hälso- och sjukvård samt hos privata vårdgivare. Det innebär att VFU:n kan förläggas på annan ort än studieorten. Genom utbytesprogram kan i samråd en del av utbildningens VFU förläggas utomlands.

Bilder från utbildningen och från våra campus

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B, Naturkunskap B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 16)

Examen efter genomförda studier

Filosofie kandidatexamen
Sjuksköterskeexamen

Efter utbildningen

Som sjuksköterska kan du arbeta både i offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden ser ljus ut och det kommer att råda stor efterfrågan på sjuksköterskor framöver.
Efter att du tagit examen och arbetat som legitimerad sjuksköterska en tid kan du vidareutbilda dig på Mittuniversitetet genom att läsa magister- eller masterutbildning i omvårdnad eller studera till specialistsjuksköterska inom ett antal områden. Du kan även ansöka om legitimation för att arbeta i andra länder.