Frontdesk

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling, 60 hp

Magisterprogrammet ger dig möjlighet att fördjupa din kompetens inom det utbildningsvetenskapliga/beteendevetenskapliga området.
Magisterprogrammet i pedagogik har en tydlig profil för arbete inom pedagogisk verksamhet i bred bemärkelse.

Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 50%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 15
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-T2561

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Om programmet

Inom programmet erbjuds kurser som belyser relationen mellan professionsutveckling och forskning. Kurserna omfattar bland annat ledarskap och utveckling av pedagogiska verksamheter, vuxnas lärande, förutsättningar för yngre barns lärande, didaktik samt kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter och forskningsmetodologi.
En stor del av utbildningen består av genomförande av ett självständigt arbete. Programmet ges på halvfart, dvs. fyra terminers studier på deltid.

Fördjupa dina kunskaper inom ämnet pedagogik och dess forskningsområden med relevans för professionsutveckling.

Undervisningens upplägg

Antalet obligatoriska moment och sammankomster på campus varierar mellan programmets kurser.

Behörighet

Avlagd kandidatexamen om minst 180hp med minst 90hp, inklusive självständigt arbete (examensarbete) 15hp, i huvudområdet Pedagogik eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper i svenska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Magisterexamen

Magisterexamen med huvudområdet pedagogik
som översätts till
Degree of Master of Science (60 credits) with a major in Education

Efter utbildningen

Efterfrågan på kvalificerad personal med kompetens i pedagogik finns inom både välfärdssektorn, idéburna verksamheter och tillverkningsindustrin.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-20