Beteende‑ och samhällsvetenskap

På denna sida hittar du nyheter och information från Mittuniversitetet som samlas under taggen BETEENDE- OCH SAMHÄLLSVETENSKAP. Sidan skapas utifrån den tagg du klickat på för att komma hit.

Det finns 9 svenska sidor och 1 engelsk sida som är taggade med BETEENDE- OCH SAMHÄLLSVETENSKAP. Innehållet kan variera beroende på språk.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Denna blankett gällande dina ämnesstudier måste bifogas ansökan! Ladda upp den obligatoriska bilagan tillsammans med ansökan på antagning.se eller skicka in den till: PostNord Strålfors AB Att:...

Hur och av vem ska bygden räddas?

Ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet tar sig an de möjligheter och utmaningar som kan dölja sig när någon säger sig ha en ambition om att vilja rädda bygden.

Hybridarbetet undersöks i nytt forskningsprojekt

Nu ska forskare vid Mittuniversitetet titta närmare på vilka faktorer som kan ligga bakom ett framgångsrikt sätt att hantera hybridarbete, alltså där arbetstagaren växlar mellan att arbeta hemifrån...

Sidan uppdaterades 2021-11-16