Studenter, utomhus, Östersund

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Vill du göra skillnad i arbetslivet? Utbildningen ger teoretisk och praktisk kunskap för dig som är intresserad av att arbeta med frågor som rör organisation, personal och arbetsmarknad. Programmet tar avstamp i samspel mellan människor i organisationer och förbereder dig för analys och praktisk hantering av olika personal- och arbetslivsfrågor såsom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, hälsa, lika villkor och organisationsutveckling.


Hösttermin 2024

Campus, Östersund
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M4021
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Personal- och arbetslivsprogrammet är en treårig beteende- och samhällsvetenskaplig utbildning. Psykologi och sociologi utgör programmets huvudämnen som under utbildningens gång ger dig olika perspektiv på samspelet mellan individ, grupp, organisation och samhälle. Dessa perspektiv bidrar till teoretisk förståelse och analytiska verktyg för att synliggöra, förstå, kritiskt granska och praktiskt arbeta med utveckling av organisationer och olika personalfrågor. Därutöver ingår arbetsrätt och personalekonomi.

Förutom teoretiska kunskaper utvecklar du under utbildningen även en fördjupad förståelse för vetenskapliga metoder och perspektiv. Utbildningen har såväl forskningsanknytning som kontinuerlig branschkontakt och inkluderar en längre praktikperiod om tio veckor.

Att leda människor och utveckla deras potential och kompetens är en grund för alla framgångsrika företag och organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Psychology or Sociology

Efter utbildningen

Efter att ha studerat på Personal- och arbetslivsprogrammet kan du söka arbete inom samhällets alla sektorer; privat, offentlig och frivillig. De flesta företag, myndigheter, kommuner, regioner och organisationer har en egen personalfunktion. Du kan även inneha roller som enhetschef, konsult, handläggare, utredare och områdesansvarig inom arbetslivsfrågor.

Efter avslutad utbildning har du behörighet att fördjupa dina studier på avancerad nivå inom huvudområdet för kandidatexamen och söka dig till forskningsförberedande studier.

Arbetslivskontakt

Programmet genomsyras av arbetslivsanknytning i form av branschråd, gästföreläsningar av personer verksamma inom fältet, examinationsmoment med tillämpning på arbetsliv och en tio veckor lång praktikperiod där de teoretiska kunskaperna omsätts och tillämpas i praktiska färdigheter. Praktiken sker under handledning och ger en bred orientering i praktiskt personal- och arbetslivsrelaterat arbete.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-04-05