Leende kvinna läser bok i solen

Programmet för litteratur och skrivande, 180 hp

I en tid då det demokratiska samhället står inför avgörande utmaningar är behovet av litteratur och litterär kompetens i vid bemärkelse (att närläsa texter, att uttrycka sig själv litterärt, att tänka kritiskt, att arbeta skolat med fiktiva världar, att tolka skriftlig kommunikation) större än någonsin. Kandidatprogrammet Litteratur och skrivande kombinerar framsynt kreativt skrivande med litteraturvetenskap. Den grundläggande tanken är att de två kompetenserna befruktar varandra; man blir bättre som författare av att ha litteraturvetenskaplig kompetens, och man blir bättre som litteraturvetare av erfarenheten av att skriva skönlitterärt.


Hösttermin 2024

Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M2041
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Inom ämnet litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet bedrivs forskning inom många olika fält, från litteratursociologi och poesi till barnböcker och ekokritik. Denna forskning genomsyrar undervisningen på programmet. Bland programmets lärare finns dessutom en bred kompetens vad gäller skönlitterärt skrivande, redaktörsarbete, administration inom kultursektorn, kulturjournalistik och kritik. Sammantaget kommer den som går programmet inte bara att bli en kompetent litteraturvetare, inte bara en kreativt skolad skribent, inte bara en potentiell kulturarbetare med specifika nischkompetenser och inriktningar, utan allt detta i en genomtänkt kombination.

Genom att programmet även inkluderar utbildning i andra former av professionellt skrivande än det rent litteraturvetenskapliga – som essäistik och kritik, men också kurser i journalistik vid Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap – kommer de färdiga studenternas möjligheter till arbete att vara relativt breda, samtidigt som den kandidatexamen i litteraturvetenskap programmet utmynnar i möjliggör fortsatta studier inom ämnet.

Några av de konkreta yrken programmet förbereder för är litteraturkritiker, kulturjournalist, förlags- eller tidskriftsredaktör och kulturhandläggare. Det som efterfrågas inom dessa områden är ofta väldigt nischade kompetenser i kombination med litterär bildning. Utöver sådana specialiserade yrken finns det också (inom kultursektorn och den offentliga förvaltningen, men också inom näringslivet) ett behov av arbetskraft med hög språklig kompetens och bevisad förmåga att arbeta självständigt, att genomföra skriftliga arbeten, att analysera stora mängder text och föra självständiga kritiska diskussioner. I första hand syftar dock programmet till att ge dig möjlighet att utveckla ditt eget skrivande och bli en bättre läsare.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier hålls via nätet.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Kandidatexamen alternativt Filosofie kandidatexamen med huvudområdet litteraturvetenskap beroende på val av kurser
som översätts till
Degree of Bachelor of Arts with a major in Comparative Literature

Efter utbildningen

Efter avklarade studier har du som gått programmet en grundläggande kompetens för kvalificerade arbeten med texter av olika slag inom olika områden, och kommer att kunna analysera, tolka, skriva och formulera sig både vetenskapligt, litterärt, journalistiskt och populärvetenskapligt. Möjliga arbetsgivare finns i den offentliga sektorn, men även inom privata organisationer med behov av specialiserad och samtidigt vid textkompetens. Utbildningen ger en grund för fortsatta studier på avancerad nivå (magisterutbildning) och därefter forskarutbildningsnivå.

Arbetslivskontakt

Utöver möjligheterna som redan nämnts finns den mest påtagliga arbetslivsanknytningen i den valbara praktikperiod som ingår i programmet. Där får du möjlighet att prova att befinna dig på en arbetsplats där dina kunskaper är relevanta.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-03-15