Deprimerad ensam kvinna

Programmet för psykisk hälsa/ohälsa - särskild komplicerad problematik, 120 hp

Är du intresserad av att arbeta med människor med psykisk ohälsa?


Hösttermin 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Ja
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Sundsvall
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-V2621
Anmälan: Sista anmälningsdag var 15 april 2024
Du kan göra en sen anmälan via antagning.se

Om programmet

Psykisk ohälsa ökar i samhället och professionell psykiatrisk omvårdad behövs inom till exempel kommun, region, statlig och privat verksamhet. Vår utbildning ger dig en fördjupad kunskap i psykiatrisk omvårdnad och en unik roll i arbetet med dem som lider av psykisk ohälsa och deras livssituation. Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta eller redan idag arbetar inom en verksamhet där du möter personer med psykisk ohälsa eller särskild problematik.

Grunden till utbildningen har tagits fram tillsammans med verksamheter inom bland annat psykiatri, rättspsykiatri, socialtjänst, och kriminalvård. Du läser bland annat kriminologi, omvårdnad och medicinsk vetenskap och du får en bred grund för yrkesarbete eller fortsatta studier. Centralt i utbildningen är att forskningsbaserad kunskap och ett kritiskt förhållningssätt kopplas samman med verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningens upplägg

Utbildningen är tvåårig, nätbaserad och du studerar på heltid. Du deltar i undervisningen via digital teknik, exempelvis digitala föreläsningar, studiegrupper, seminarier och diskussionsforum. Examinationerna är muntliga och skriftliga. Samtliga examinationer är obligatoriska och kräver närvaro. Nio veckors verksamhetsförlagd utbildning ingår. Utbildningen har tre campusträffar, träffarna kan vara en hel dag eller del av dag. I campusträffarna ingår praktiska simuleringsövningar och examinationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Högskoleexamen

Högskoleexamen med inriktning mot omvårdnad
översatt till
Higher Education Diploma with specialization in Nursing Science

Efter utbildningen

När du tagit examen kan du arbeta inom sluten psykiatrisk vård, rättspsykiatri, kriminalvård men även andra öppna och slutna vårdformer är tänkbara arbetsplatser. Du kan efter avslutad utbildning exempelvis arbeta som behandlingsassistent, personligt ombud, kriminalvårdare, rehabiliteringskoordinator inom specialistvård eller primärvård. Du kan också ha arbetsledande funktioner inom olika verksamheter.

Kontakt

Andra program som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-22