psykologstudenter, behandlingssituation

Psykologprogrammet, 300 hp

Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykologins roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen ska möta de utmaningar som samhället står inför. En betoning på vetenskaplig skolning, kritisk psykologi, professionella färdigheter och ett individ- och kontextanpassat evidensbaserat arbete ska förbereda för arbete både inom och utanför de traditionella arbetsfälten vård, skola och omsorg.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-P4021

Om programmet

Utbildningen präglas från start av en blandning av det teoretiska och det praktiska, med många tidiga möjligheter till övning i yrkesfärdigheter. I termin sju gör du praktik och under utbildningens tre sista terminer kommer du att under handledning utföra behandling både i direkta klientmöten och via internet vid Mittuniversitetets psykologmottagning.
Utbildningen leder fram till psykologexamen. Psykologexamen berättigar dig att söka PTP, praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, och därefter ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Psykologutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande med såväl teoretiska som praktiska inslag.

Psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Äldre gymnasiebetyg

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 60/40

Examen efter genomförda studier

Psykologexamen

som översätts till
Degree of Master of Science in Psychology

Efter utbildningen

Psykologers arbetsfält vidgas kontinuerligt och psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv. Psykologutbildningen är också en bred och bra förberedelse för forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

I studierna ingår kontakter med yrkesverksamma psykologer och tillämpningsmoment förlagda direkt i offentlig verksamhet, organisationer och företag.

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet
Sidan uppdaterades 2024-02-12