Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300-330 hp

Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du de verktyg du behöver för att leda undervisning i morgondagens skola. Genom både teori och praktik får du en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.

Student går på prästgatan i Östersund
Campus Östersund är vacker beläget alldeles nära centrum, med ett aktivt studentliv och närhet till allt.
Två studenter i en skidbacke i åre. En tjej och en kille.
Mittuniversitetet är Sveriges mest fjällnära universitet. Här kan man unna sig en stund i backen mellan föreläsningarna.
 • Start: Höstterminen 2022
 • Inriktning: Samhällskunskap/Historia
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2573

Sista anmälan: 19 april 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Inriktning: Svenska/Samhällskunskap
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2253

Sista anmälan: 19 april 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Inriktning: Svenska/Engelska
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2263

Sista anmälan: 19 april 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Inriktning: Historia/Engelska
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 15
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M2613

Sista anmälan: 19 april 2022

På ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska du välja två undervisningsämnen. Du kan välja mellan ett flertal olika kombinationer bland ämnena svenska, samhällskunskap, historia och engelska. I utbildningen i dina ämnen får du en stabil grund för framtida undervisning. Viktiga delar i ämnesutbildningen är att genomföra två självständiga arbeten om 15 hp i respektive undervisningsämne samt de återkommande didaktiska momenten där du övar hur undervisning kan genomföras praktiken.

Förutom teoretiska studier i dina ämnen får du ta del av praktiska erfarenheter från skolorna i regionen, och under hela utbildningen har du nära kontakt med gymnasieskolans vardag genom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Ämneslärarprogrammet innehåller, förutom ämnesstudier och verksamhetsförlagd utbildning på gymnasieskolor också kurser inom pedagogik. Du kommer till exempel att läsa kurser i specialpedagogik, bedömning och betygssättning samt konflikthantering och ledarskap. Du tränas dessutom att utveckla samspelet med kollegor, elever och föräldrar.

Som ämneslärare möter du elever som står på gränsen till vuxenlivet. Frågorna är ofta många och i utbildningen tränar du upp förmågan att föra en dialog om etik och värdegrund. Dessutom får du kunskap om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv. Undervisningen är nära kopplad till den forskning som bedrivs inom området. Stora satsningar på forskningsutveckling inom ämnesdidaktik har gjorts under senare år. Inom det litteratur- och språkdidaktiska området finns en lång tradition av forskning kopplad till lärarutbildning. Också den till ämneslärarutbildningen knutna forskningen inom matematik, samhällskunskap och historia är under stark utveckling.

Sammankomster

Programmet ges som campusförlagd utbildning med 100 % studietakt. Normalt innebär det att du studerar vid campus alla terminens veckor, men vissa delar av utbildningen kan ges med koncentrerade undervisningsveckor. I det sistnämnda fallet är all undervisning under en månad samlad till en vecka, medan de övriga tre veckorna innehåller självstudietid, gruppdiskussioner eller lektioner med IT-stöd.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 samt kurser beroende på ämnesval

Utöver behörighetskurserna ovan krävs i vissa fall ytterligare behörighetskurser beroende på val av undervisningsämne eller –ämnen.

För ämneskombinationerna:
Svenska/Historia och Historia/Engelska, krävs även behörighetskursen Historia 1b eller 1a1+1a2.

För ämneskombinationerna:
Svenska/Samhällskunskap och Samhällskunskap/Engelska krävs även behörighetskursen Samhällskunskap 2.

För ämneskombinationen:
Samhällskunskap/Historia krävs även behörighetskurserna Historia 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 2.

För ämneskombinationerna:
Matematik/Engelska och Svenska/Matematik krävs även behörighetskursen Matematik 4 eller Matematik D.

För ämneskombinationen:
Matematik/Historia krävs även behörighetskurserna Matematik 4 eller Matematik D och Historia 1b eller 1a1+1a2.
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Ämneslärarexamen

Ämneslärarexamen
med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

som översätts till
Degree of Master of Arts/Science in Upper Secondary Education

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket.

Mer om utbildningen

Ämneslärare - programansvarig berättar

Programansvarig berättar

Hör Sven Olofsson, programansvarig för ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, berätta om utbildningen.
Ämneslärarporgammet
Klassrum – lärare hjälper student

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller

Sidan uppdaterades 2022-09-24