Charlotta Collén

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Adjunkt
  • Annan titel: Studierektor
  • Ansvarsområde: Programansvarig Kompletterande Pedagogisk Utbildning, KPU
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428052
  • E-postadress: charlotta.collen@miun.se
  • Besöksadress: 010-1428052
  • Rumsnummer: D363
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Pedagogik

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Boström, L. , Damber, U. & Collén, C. (2023). University students’ study strategies before and during the pandemic : Experiences from Swedish students. Social Sciences & Humanities Open, vol. 8: 1  

Boström, L. , Collén, C. , Damber, U. & Gidlund, U. (2021). A Rapid Transition from Campus to Emergent Distant Education : Effects on Students’ Study Strategies in Higher Education. Education Sciences, vol. 11: 11, ss. 721-721.    

Sidan uppdaterades 2023-09-28