Studenter, utomhus, Östersund

Att leda och tillvarata mänskliga resurser samt driva och utveckla processer som främjar ett inkluderande och hållbart arbetsliv är efterfrågad förmåga bland företag och organisationer. Personal- och arbetslivsprogrammet innefattar ämnena som psykologi, sociologi, företagsekonomi och juridik och ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper användbara inom sektorn för personalarbete.

Höstterminen 2023

room Campus, Östersund
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieform: Campus
  • Studiefart: 100%
  • Ort: Östersund
  • Platsfördelning: B/P: 60/40%
  • Antal platser: 40
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-M4011

Sista anmälan: 17 april 2023

Om programmet

Utbildningen har sin grund i arbetslivets möjligheter och utmaningar, med stark anknytning till forskning, och med kontinuerlig branschkontakt, samt en längre praktikperiod. Möjlighet till internationellt utbyte och studier utomlands finns. Programmets huvudämnen är psykologi och sociologi med kurser som ger särskild fördjupning mot personal- och arbetslivsfrågor. Utbildningens sista termin avslutas med ett examensarbete inom psykologi eller sociologi.

”Att leda och tillvarata mänskliga resurser är en central del i Personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet.”

Att leda människor och utveckla deras potential och kompetens är en grund för alla framgångsrika företag och organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
(Äldre gymnasiebetyg)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi
översatt till
Degree of Bachelor of Science with a major in Psychology or Sociology

Efter utbildningen

Personalvetarens yrkesroll är bred och kan innebära många olika typer av tjänstetitlar och ansvarsområden. Efter att ha studerat på Personal- och arbetslivsprogrammet kan du söka tjänster som; personalhandläggare, personalchef, HR-strateg, HR-generalist, eller andra personalledande funktioner. Du kan också välja specifika arbetsområden där du agerar som specialist inom tex rekrytering, arbetsmiljö eller kompetensförsörjning etc.

Efter avklarad utbildning har du behörighet att fördjupa dina studier på avancerad nivå (magister/master).

Arbetslivskontakt

Programmet genomsyras av en stark arbetslivsanknytning i form av gästföreläsningar av personer verksamma inom fältet, examinationsmoment med tillämpning på arbetsliv och en tio veckor lång praktikperiod, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där de teoretiska kunskaperna omsätts och tillämpas i praktiska färdigheter. Praktiken sker under handledning och ger en bred orientering i praktiskt personal- eller arbetslivsrelaterat arbete.

inspelning webbinarium Saco

Titelbild till intervju med Gabriel som går Personal- och arbetslivsprogrammet
Gabriel Eriksson Sahlin valde PA-programmet på Mittuniversitetet efter en grundlig genomgång av utbudet i hela landet. Lyssna på hans anledningar i den här intervjun.
Personal- och arbetslivsprogrammet
Hör programansvarig berätta om programmet.

Kontakt

Hitta din drömutbildning!

eller


Andra program som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-06-06