MI7A2795.jpg

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Att leda människor och utveckla deras potential och kompetens är en grund för alla framgångsrika företag och organisationer. Med kunskaper om psykologi, hur människor fungerar i grupp, kommunikation och organisation lär du dig hur man utvecklar en effektiv arbetsplats där de anställda trivs. Programmet tar sin grund i det verkliga arbetslivets möjligheter och problem, med nära näringslivskontakt och en längre praktikperiod.

Höstterminen 2019

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-Q4281

Sista anmälan: 15 april 2019

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4091

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig både praktiskt användbara kunskaper om människan i arbetslivet och den teoretiska grunden. Kontakterna med arbetslivet är nära och regelbundna. I psykologi och sociologi, som är programmets huvudområden, får du grundläggande kunskaper och en särskild fördjupning mot personal- och arbetslivsfrågor, till exempel ledarskap och chefskap, organisationsformer, personalresursplanering, organisationskultur och grupprocesser, arbetsmiljö, organisationsförändring, stress och hälsa, lärande och kompetens, mångfald och det internationella arbetslivet.

Kurserna är särskilt anpassade, som till exempel arbetsrätten som är speciellt inriktad mot den lagstiftning som handlar om arbetsmiljö, anställning och diskriminering. I företagsekonomi får du en grundkurs i ekonomistyrning med särskild inriktning mot personalekonomi. Praktiken gör du i Sverige eller utomlands i en organisation som du själv väljer. Utbildningens sista termin avslutas med att du skriver ett examensarbete. Då undersöker du en personal- eller annan arbetslivsfråga i en organisation.

Att leda människor och utveckla deras potential och kompetens är en grund för alla framgångsrika företag och organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi översatt till Degree of Bachelor of Science with a major in Psychology or Sociology

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden har och kommer alltid att ha behov av personer med gedigen kunskap om människan i arbetslivet. På alla nivåer i organisationer finns det frågor som ständigt är aktuella, allt ifrån vardagsnära områden som arbetsmiljö och konflikthantering till strategiska områden som kompetensutveckling och organisationsförändringar. Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig möjligheten att arbeta med sådana organisationsfrågor som just du är intresserad av.

Arbetslivskontakt

Genom hela utbildningen löper arbetslivskontakter som en röd tråd. I början genom exempelvis studiebesök, gästföreläsningar och arbetslivsmässor. Senare får du göra olika undersökningar och intervjuer på arbetsplatser. I slutet av utbildningen ingår tio veckors sammanhängande praktik på heltid.

Kontakt

HUVkontakt

HUVkontakt

+46 (0)10-142 80 00

Jag valde programmet för att jag vill jobba med människor

Läs hela intervjun med Allexius Sundberg Nikumaa

HR och arbetsrätt ligger mig varmt om hjärtat.

Läs hela intervjun med Frida Ivarsson

Mittuniversitetet erbjuder tio veckors praktik, något inte alla universitet gör inom detta område.

Läs hela intervjun med Sanne Ejefalk

Bilder från utbildningen och Campus Östersund

Biblioteket Östersund
Risk- och krishanteringsprogrammet
Utbytesstudenter i Östersund