Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Förmågan att leda och utveckla människors potential samt kompetens är idag efterfrågad kunskap bland företag och andra organisationer. Med förståelse för områden inom psykologi och sociologi; hur människor fungerar i grupp, om människan i arbetslivet, kommunikation och organisation, ges goda utgångspunkter för att utveckla effektiva och hållbara arbetsplatser och strategiskt personalarbete. Programmet har sin grund i det verkliga arbetslivets möjligheter och problem, med stark och kontinuerlig branschkontakt och en längre praktikperiod närmare utbildningens slut.

 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4091

Sista anmälan: 15 april 2020

Höstterminen 2021

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 60/40%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-M4321

Sista anmälan: 15 april 2021

Anmälan öppnar den 1 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig såväl teoretiska som praktiska färdigheter för arbete inom sektorn för personalarbete. Kontakterna med arbetslivet är nära och regelbundna. I psykologi och sociologi, vilka är programmets huvudämnen, får du grundläggande ämneskunskaper, samt särskild fördjupning mot personal- och arbetslivsfrågor, som exempelvis ledarskap och grupprocesser, organisations- och kompetensutveckling, personalresursplanering, organisatorisk- och social arbetsmiljö, stress och arbetshälsa, samt lika villkor och mångfald. Personalvetarens yrkesroll i dagens Sverige/Europa är mycket bred och kan innebära många olika typer av arbetsuppgifter.

Kurserna är särskilt anpassade, där till exempel arbetsrätten är speciellt inriktad mot den lagstiftning som handlar om arbetsmiljö, anställning och diskriminering. I företagsekonomi får du en grundkurs i ekonomistyrning med särskild inriktning mot personalekonomi. Praktiken gör du i Sverige eller utomlands, i en organisation där du själv etablerar kontakten. Utbildningens sista termin avslutas med författandet av ett examensarbete på C-nivå inom endera psykologi eller sociologi. Då undersöks ofta en personal- och/eller arbetslivsrelaterad fråga ute i en reell organisation.

Efter avklarad utbildning har du som student behörighet att fördjupa dina studier på avancerad nivå (så som magister/master).

Att leda människor och utveckla deras potential och kompetens är en grund för alla framgångsrika företag och organisationer.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi eller sociologi översatt till Degree of Bachelor of Science with a major in Psychology or Sociology

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden har och kommer alltid att ha behov av personer med gedigen kunskap om människan i arbetslivet. På alla nivåer i organisationer finns det frågor som ständigt är aktuella, allt ifrån vardagsnära områden som arbetsmiljö och konflikthantering till strategiska områden som kompetensutveckling och organisationsförändringar. Personal- och arbetslivsprogrammet ger dig möjlighet att arbeta med sådana organisationsfrågor som just du är intresserad av.

Arbetslivskontakt

Genom hela utbildningen löper arbetslivskontakter som en röd tråd. Under din utbildning kan kontakter med arbetslivet ske exempelvis via studiebesök, gästföreläsningar, arbetslivsmässor, utföra olika undersökningar och intervjuer på arbetsplatser. Utbildningen inkluderar även tio veckors sammanhängande verksamhetsförlagt utbildning (VFU/praktik) som du gör i Sverige eller utomlands i en självvald organisation. Utbildningens sista termin avslutas med att du skriver ett examensarbete. Då undersöker du en personal- eller annan arbetslivsfråga i en organisation.

Gabriel valde Mittuniversitetet i Östersund

Praktiken fick mig att inse att jag valt rätt utbildning

Anna Moen, student på Personal- och arbetslivsprogrammet
Läs hela intervjun med Anna Moen

Jag valde programmet för att jag vill jobba med människor

Allexis Sundberg Nikumaa
Läs hela intervjun med Allexius Sundberg Nikumaa

HR och arbetsrätt ligger mig varmt om hjärtat.

15 april kampanjen
Läs hela intervjun med Frida Ivarsson

Mittuniversitetet erbjuder tio veckors praktik, något inte alla universitet gör inom detta område.

Läs hela intervjun med Sanne Ejefalk

Bilder från utbildningen och Campus Östersund

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46 (0)10-142 80 00