Studiesituation i P-huset

Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet har ett fokus mot psykologins roll i en föränderlig värld och mot hur psykologen ska möta de utmaningar som samhället står inför. En betoning på vetenskaplig skolning, kritisk psykologi, professionella färdigheter och ett individ- och kontextanpassat evidensbaserat arbete ska förbereda för arbete både inom och utanför de traditionella arbetsfälten vård, skola och omsorg.

 • Start: Höstterminen 2021
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4771

Sista anmälan: 15 april 2021

Höstterminen 2022

room Campus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4541

Sista anmälan: 19 april 2022

Anmälan öppnar den 15 mars.

Du kan ändra din ansökan till och med 19 april

Utbildningen präglas från start av en blandning av det teoretiska och det praktiska, med många tidiga möjligheter till övning i yrkesfärdigheter. Termin sju gör du praktik och under utbildningens tre sista terminer kommer du att under handledning utföra behandling både i direkta klientmöten och via internet vid Mittuniversitetets psykologmottagning.
Utbildningen leder fram till psykologexamen. Psykologexamen berättigar dig att söka PTP, praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, och därefter ansöka om legitimation från Socialstyrelsen. Psykologutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande med såväl teoretiska som praktiska inslag.

Psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Psykologexamen

som översätts till
Degree of Master of Science in Psychology

Efter utbildningen

Psykologers arbetsfält vidgas kontinuerligt och psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv. Psykologutbildningen är också en bred och bra förberedelse för forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

I studierna ingår kontakter med yrkesverksamma psykologer och tillämpningsmoment förlagda direkt i offentlig verksamhet, organisationer och företag. Utbildningen samverkar också med aktörer som riksidrottsuniversitet och idrottsgymnasium.

Vi har många inspirerande lärare och föreläsare som dessutom arbetar inom olika verksamheter i staden vilket gör att kopplingen mellan teori och praktik blir tydlig.

Läs hela intervjun med Niklas Borin

Det är inget snack om att det är en yrkesutbildning, oavsett om vi pratar forskning eller kliniskt arbete.

Läs hela intervjun med Lisa Lindström

Kontakt

Frågor om programmet

Frågor om programmet

+46(0)10-1428000

Hitta din drömutbildning!

eller