Psykologprogrammet, 300 hp

Spara favorit

De stora utmaningarna i välfärdssamhället har lett till ett ökat behov av psykologisk kompetens inom nya områden. Allt fler psykologer arbetar idag utanför de mer traditionella arbetsfälten vård, skola och omsorg. Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet är en bred utbildning med särskild betoning på tre temaområden: vetenskaplighet, arbetsliv och hälsa samt professionella färdigheter.

Psykologutbildningen är ett program för dig som är intresserad av psykologi och av att i framtiden arbeta med psykologisk utredning, konsultation och behandling på vetenskaplig grund. En psykologexamen berättigar dig att söka PTP, praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, och därefter ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.
Psykologutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande med såväl teoretiska som praktiska inslag. Under andra och tredje läsåret har du dina första kliniska kontakter, termin sju gör du praktik och under utbildningens tre sista terminer kommer du att under handledning utföra evidensbaserad psykologisk behandling inom ramen för Mittuniversitetets psykologmottagning.

För att ge bredd och fördjupning inom temaområdet arbetsliv och hälsa har utbildningen samarbete med andra verksamheter inom hälsoområdet i regionen. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska, med inslag av svensk litteratur.

Psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Psykologexamen
Psykologexamen
som översätts till
Degree of Master of Science in Psychology

Efter utbildningen

Psykologers arbetsfält vidgas dessutom kontinuerligt och psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv. Psykologutbildningen är också en bred och bra förberedelse för forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

I studierna ingår kontakter med yrkesverksamma psykologer och tillämpningsmoment förlagda direkt i offentlig verksamhet, organisationer och företag.

Studenter, utomhus, Östersund

Livet som student

Livet som student kan se väldigt annorlunda ut beroende på om du läser på campus eller distans och var du är i livet. Den gemensamma nämnaren är att det...

Studiesituation, A-huset/Grönborg, Sundsvall

Sju skäl att välja Mittuniversitetet

Det finns många skäl att välja Mittuniversitetet men också ett par för att låta bli. Är Mittuniversitetet för dig?

Studentboende, Östersund

Bostadsgaranti

I Sundsvall och Östersund erbjuder kommunerna dig bostadsgaranti. Det finns vissa regler för att bostadsgarantin ska gälla och dessa hittar du på...

Humaniorastudenter

Studievägledning

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på...