MI7A5693.jpg

Psykologprogrammet, 300 hp

De stora utmaningarna i välfärdssamhället har lett till ett ökat behov av psykologisk kompetens inom nya områden. Allt fler psykologer arbetar idag utanför de mer traditionella arbetsfälten vård, skola och omsorg. Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet är en bred utbildning med särskild betoning på tre temaområden: vetenskaplighet, arbetsliv och hälsa samt professionella färdigheter.

Höstterminen 2019

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2019
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 35
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4391

Sista anmälan: 15 april 2019

Höstterminen 2020

roomCampus, Östersund
 • Start: Höstterminen 2020
 • Studieform: Campus
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Östersund
 • Platsfördelning: B/P: 67/33%
 • Antal platser: 40
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-P4691

Sista anmälan: 15 april 2020

Anmälan öppnar den 15 mars. 

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Psykologutbildningen är ett program för dig som är intresserad av psykologi och av att i framtiden arbeta med psykologisk utredning, konsultation och behandling på vetenskaplig grund. En psykologexamen berättigar dig att söka PTP, praktisk tjänstgöring efter psykologexamen, och därefter ansöka om legitimation från Socialstyrelsen.
Psykologutbildningen är både yrkes- och forskningsförberedande med såväl teoretiska som praktiska inslag. Under andra och tredje läsåret har du dina första kliniska kontakter, termin sju gör du praktik och under utbildningens tre sista terminer kommer du att under handledning utföra evidensbaserad psykologisk behandling inom ramen för Mittuniversitetets psykologmottagning.

För att ge bredd och fördjupning inom temaområdet arbetsliv och hälsa har utbildningen samarbete med andra verksamheter inom hälsoområdet i regionen. Kurslitteraturen är huvudsakligen på engelska, med inslag av svensk litteratur.

Psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv.

Behörighet

Grundläggande behörighet +
Matematik B och Samhällskunskap A.
Eller:
Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2
(OB 5)

Examen efter genomförda studier

Psykologexamen

som översätts till Degree of Master of Science in Psychology

Efter utbildningen

Psykologers arbetsfält vidgas dessutom kontinuerligt och psykologer efterfrågas inom nya områden av samhälle och näringsliv. Psykologutbildningen är också en bred och bra förberedelse för forskarutbildning.

Arbetslivskontakt

I studierna ingår kontakter med yrkesverksamma psykologer och tillämpningsmoment förlagda direkt i offentlig verksamhet, organisationer och företag.

Kontakt

HUVkontakt

HUVkontakt

+46 (0)10-142 80 00

Vi har många inspirerande lärare och föreläsare som dessutom arbetar inom olika verksamheter i staden vilket gör att kopplingen mellan teori och praktik blir tydlig.

Läs hela intervjun med Niklas Borin

Det är inget snack om att det är en yrkesutbildning, oavsett om vi pratar forskning eller kliniskt arbete.

Läs hela intervjun med Lisa Lindström