Studenter vid sportteknologi jobbar med CAD

Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, Ämneslärare med inriktning mot gymnasiet, 60 hp

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dig som har en generell examen eller yrkesexamen och vill bli ämneslärare på gymnasiet. Utbildningen är en förkortad variant av Kompletterade pedagogisk utbildning på 60 hp, som leder till ämneslärarexamen och bygger på tidigare universitetsexamen. Under utbildningen får du genom teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för din kommande yrkesroll. Utbildningen har också en stor del verksamhetsförlagd utbildning där du under handledning prövar dina kunskaper i skolan. Utbildningen vänder sig till dig som vill bli ämneslärare på gymnasiet i något av Mittuniversitets behörighetsgivande ämnen.

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Engelska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2192

Sista anmälan: 17 oktober 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Historia
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2202

Sista anmälan: 17 oktober 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Svenska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2212

Sista anmälan: 17 oktober 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Samhällskunskap
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2222

Sista anmälan: 17 oktober 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Biologi
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2232

Sista anmälan: 17 oktober 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Fysik
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2242

Sista anmälan: 17 oktober 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Kemi
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2252

Sista anmälan: 17 oktober 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Inriktning: Matematik
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2262

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Engelska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2670

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Historia
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2680

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Svenska
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2690

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Samhällskunskap
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 3
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2720

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Biologi
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2750

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Fysik
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2790

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Kemi
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2800

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Vårterminen 2024

room Distans med campusträffar, Sundsvall
 • Start: Vårterminen 2024
 • Inriktning: Matematik
 • Studieform: Distans
 • Obligatoriska campusträffar: Ja
 • Studiefart: 100%
 • Ort: Sundsvall
 • Antal platser: 2
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-T2810

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Om programmet

Kompletterande pedagogisk utbildning består av ett antal kurser förlagda till två terminer. Av kurserna utgör verksamhetsförlagd utbildning sammanlagt 20 hp, då du tillsammans med erfarna lärare planerar undervisning och annan verksamhet i skolan. Du tränas också i att utveckla samspelet med kollegor samt med elever och deras föräldrar. Den utbildningsvetenskapliga kärnan, 20 hp, innehåller områden som är viktiga för din framtida yrkesutövning som till exempel betygsättning, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Utbildningen till ämneslärare omfattar också ämnesdidaktiska studier på 20 hp.

Länk till information om behörighetskrav: https://www.miun.se/utbildning/program/undervisning-och-manniskors-beteende/lararutbildning---kompletterande-pedagogisk-utbildning-kpu/behorighet/

Har du allmänna programfrågor får du gärna kontakta:

Programansvarig Charlotta Collén
Telefon: 010-142 8052
E-post: charlotta.collen@miun.se

Har du frågor om behörigheter m.m. får du gärna kontakta:

Fakultetshandläggare Sanna Jansson
Telefon: 010-142 81 91
E-post: sanna.jansson@miun.se

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges i form av campus-distans vilket innebär fyra till sex samlingsveckor på plats på Campus Sundsvall. En samlingsvecka varierar mellan tre till fem dagar. Under dessa veckor förutsätts det att du deltar i undervisningen på campus. Obligatoriska moment förekommer.

Behörighet

Grundläggande behörighet för studier på grundnivå samt

- en generell examen om 180 högskolepoäng på grundnivå inom en huvudområdesgrupp enligt förordningen SFS 2021:1336 och en generell examen om lägst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom samma huvudområdesgrupp, eller
- en yrkesexamen enligt förordningen SFS 2021:1336, eller
- en äldre generell examen om lägst motsvarande 240 högskolepoäng som motsvarar en huvudområdesgrupp enligt förordningen SFS 2021:1336, eller
- en äldre yrkesexamen som motsvarar en yrkesexamen enligt förordningen SFS 2021:1336.

Mittuniversitetets ämnen för Kompletterande pedagogisk utbildning inriktning gymnasiet 60 hp är: Engelska, Historia, Svenska, Samhällskunskap, Biologi, Fysik, Kemi och Matematik. Ansökan görs till ett specifikt ämne. Endast yrkesexamen eller generell examen inom en huvudområdesgrupp som, efter fullgjord Kompletterande pedagogisk utbildning, kan leda till en ämneslärarexamen inriktning gymnasiet i det för ansökan specifika ämnet kan ge behörighet.

Endast examen från land som är part i konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen den 11 april 1997 kan ligga till grund till särskild behörighet (SFS 2021:1336).

Villkorad behörighet tillämpas inte vid antagning till denna utbildning.

SFS 2021:1336 = Förordning om försöksverksamhet med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 30 och max 285 högskolepoäng

Examen efter genomförda studier

Ämneslärarexamen, grundnivå

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
som översätts till
Degree of Bachelor of Science in Upper Secondary Education

Examen avläggs på grundläggande nivå i enlighet med SFS 2022:286
Examen enligt denna utbildningsplan kan utfärdas t o m 2032-01-31

Efter utbildningen

Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa som ämneslärare på gymnasiet.

Kontakt

Sanna Jansson

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428191

Hitta din drömutbildning!

eller


Andra program som kanske intresserar dig

Sidan uppdaterades 2023-03-29