Läsa program eller kurs

Spara favorit

All högskoleutbildning bygger på kurser som du antingen kan läsa fristående eller inom ett program. Program har en bunden studiegång det vill säga kurser i en viss ordning. Om du läser ett program är du garanterad plats på de kurser som ingår och studierna leder fram till en examen.