Studievägledning

Spara favorit 11 jul juli 2018

De centrala studievägledarna ger dig personlig vägledning inför studie- och karriärval när det gäller högre utbildning. De är till för dig som funderar på att börja studera eller redan har påbörjat studier.

Studievägledning kan handla om:

  • Behörighet till olika utbildningar

  • Mittuniversitetets utbildningar

  • Vilka arbeten som lämpar sig för vilken utbildning

  • Din studiesituation eller dina framtida studie- och yrkesplaner

Till centrala studievägledare

Programstudievägledning

Du som är programstudent vid Mittuniversitetet och har frågor som gäller din utbildning; byta ut kurser, studieuppehåll, tillgodoräknande eller val inom programmet, ska vända dig till din programansvarige vid din avdelning.

Här hittar du en förteckning över programansvariga/kontaktpersoner.

Studievägledning och programansvariga

Centrala studievägledningen

Den studievägledning vi erbjuder har som syfte att hjälpa dig att göra välgrundade beslut när det gäller val av studieväg och yrkeskarriär.

Kontakta programansvariga

Här finner du kontaktuppgifter till samtliga programansvariga och ämnesansvariga.

Lotta L Olsson

Får man ha med sig hunden på föreläsningar?

Här är de vanligaste frågorna om universitetsstudier (och en ovanlig).

Frågor om studiemedel?

På CSN.se får du en bra överblick av hur studiemedel fungerar, och där kan du även komma i kontakt med CSN.

CSN:s snabbguide till studiemedel