Kontakta programansvariga

Spara favorit Skriv ut 28 apr april 2016

Här finner du kontaktuppgifter till samtliga programansvariga och ämnesansvariga.

Välj avdelning som tillhör HUV-fakulteten

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund 

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig:  Anna Sörensson 
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: Bo Svensson, Rikard Karlsson
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Magister/masterprogram
Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Peter Öhman
Fakultetsadministratör: Carina ÅhlundMaria Hjalmarsson

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund, Maria Hjalmarsson

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Anders Söderholm

Juridik
Ämnesföreträdare: Eivind Torp

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Ronny Norén

 

Avdelningen för humaniora

Avdelningen för humaniora

Studenter på Campus Östersund

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Program

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Anders Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Eva Nyman 
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Fakultetsadministratör: Lena Jonsson

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Per Sörlin 
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Historia
Ämnesansvarig: Patrik Lundell
Studierektor: Erik Nydahl

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Svenska språket
Ämnesansvarig: Eva Nyman 
Studierektor: Helena Andersson

Avdelningen för hälsovetenskap

Avdelningen för hälsovetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marko Laaksonen
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg 
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Haris Pojskic
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magisterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Masterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Erika Schagatay

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Nordenmark

Avdelningen för omvårdnad

Avdelningen för omvårdnad

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Märit Englund
Fakultetsadministratör: Jenny Berglind-Borin, Sara Lindahl

Specialistutbildningar

Barnmorskeprogram
Programansvarig: Annika Karlström 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ambulanssjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Bosse Ek
Fakultetsadministratör: Sara Lindahl

Barnsjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Malin Rising-HolmströmLena Junehag
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Distriktssköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Monica Eriksson och Titti Melin Johansson
Fakultetsadministratör: Sara Lindahl

Intensivvårdssjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Marie Häggström
Fakultetsadministratör: Sara Lindahl

Psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Lars Lilja
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Magister- och masterutbildning hälsovetenskap/omvårdnad
Programansvarig: Eija Viitasara
Kursansvarig: Britt Bäckström
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämne

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Ove Hellzén

Avdelningen för psykologi

Avdelningen för psykologi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Avdelningschef: Francisco Esteves

Programansvariga
Psykologprogrammet: Anna Leiler
Personal- och arbetslivsprogrammet: Ulrika Danielsson och Pär Löfstrand
Magister/masterprogrammen: Tanja Bänziger

Ämnesföreträdare: Örjan Sundin

Studierektor: Michaela Tjernberg

Fakultetsadministratör: Sara Häggström

Kontaktpersoner för Psykologilaboratoriet

Francisco Esteves
Jens Bernhardsson
Marie-France Larsson

Avdelningen för samhällsvetenskap

Avdelningen för samhällsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Kriminologprogrammet
Programansvarig: Fredrik Andersson
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Angelika Sjöstedt-Landén (sociologi), Olov Hemmingson (sociologi),
Pär Löfstrand (psykologi)
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Linda Kvarnlöf
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Gustav Lidén (statsvetenskap)
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Magister/masterprogram
Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Roine Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Fakultetsadministratör: Carina Ring , Lena Jörgensen

Genusvetenskap
Studierektor: Jörgen Sparf
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren

Kriminologi
Studierektor: Ann-Sofie Erixon
Ämnesföreträdare: Teresa Silva

Sociologi
Studierektor: Jörgen Sparf
Ämnesföreträdare: Roine Johansson

Statsvetenskap
Studierektor: Bo Svensson 
Ämnesföreträdare: Åsa von Schoultz

 

 

Avdelningen för socialt arbete

Avdelningen för socialt arbete

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Programansvarig

Socionomutbildning
Programansvarig: Charlotte Persson

Ämnen

Socialt arbete
Ämnesansvarig: Masoud Kamali

Fakultetsadministratör: Tobias Ohlsson

 

Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig : Anders Nordvall
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Magister/masterprogram
Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Dimitri Ioannides
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Ämnen

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

 

Övriga kontaktpersoner

Studierektor: Rosemarie Ankre
Etourföreståndare: Dimitri Ioannides
Kontaktperson till samverkansavdelningen: Anders Nordvall
Kontaktperson till kommunikationsavdelningen: Anders Nordvall

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Håkan Karlsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Assar Hörnell 
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Förskollärare
Programansvarig: Catarina Arvidsson
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

"Gamla" lärarutbildningen: Förskola, Grundskolans tidiga år, senare år och gymnasiet
Programansvarig: Anneli Hansson
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Programansvarig: Lars Sandin
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Magisterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Masterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft: Fakultetsadministratör: Åsa Nyberg

Fristående kurser på grundnivå
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Fristående kurser på avancerad nivå
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Internationella studenter inom UTV: Sanna Jansson

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
ÄmnesföreträdareAnders Olofsson

Välj avdelning som tillhör NMT-fakulteten

Avdelningen för data- och systemvetenskap

Avdelningen för data- och systemvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Björn Banck
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Örjan Sterner
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Avdelningen för design

Avdelningen för design

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design och kommunikation
Programansvarig: 
Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
P
rogramansvarig: Mikael Marklund

Möbel- och byggnadshantverk
Programansvarig: Marianne Jämtsäter

Master i design för alla
Programansvarig: Semra Sahin

Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Linda Thompson

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Industridesign
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Mikael Marklund

Möbel- och Byggnadshantverk
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Marianne Jämtsäter

Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande

Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Fredrik Hermansson
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

 

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Avdelningen för elektronikkonstruktion

Avdelningen för elektronikkonstruktion

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: Mazhar Hussain

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Kent Bertilsson

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Jan Thim och Brian Johnston

Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion
Programansvarig: Najeem Lawal

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Docent Kent Bertilsson

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Olof Nilsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig: Mikael Gidlund

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Ulf Jennehag

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Fakultetsadministratörer utbildning: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

Avdelningen för kemiteknik

Avdelningen för kemiteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvarig: Birgitta Engberg och Christina Dahlström
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör
Programansvarig: Kristina Göransson
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren

Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Gertrud Nord 

Maskiningenjör – produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Gertrud Nord 

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Kristen Snyder
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitets- och ledarskapsutveckling
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Matematik
Ämnesföreträdare:
Per Edström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare:
Mikael Bäckström

Sportteknologi och kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Bildjournalistik

Programansvarig: Per Mattsson

Journalistprogrammet

Programansvarig: Peter Jonriksson

Informations- och PR-programmet

Programansvarig: Ann T Ottestig

Internationellt masterprogram i bildjournalistik
Programansvarig: Stefan Lindberg

Fakultetsadministratörer: Veronica Norman,  
Kerstin Nyström

Ämnen

Bildjournalistik
Ämnesföreträdare: Stefan Lindberg

Journalistik
Ämnesföreträdare: Lars Nord

Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Catrin Johansson

Avdelningen för naturvetenskap

Avdelningen för naturvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt‐Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Kemi
Ämnesföreträdare: Erik Hedenström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Torbjörn Carlberg

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Tomas Nilson och Lotta Flodén (Torborg Jonsson)
Fakultetsadministratör: Britt Edlund (Östersund), Anna-Karin Viklund (Sundsvall

Ämne

Matematik
Ämnesföreträdare: Per Edström

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

99
19