Kontakta programansvariga

Spara favorit 3 sep september 2019

Här finner du kontaktuppgifter till samtliga programansvariga och ämnesansvariga.

Institutionen för kemiteknik (CHE)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvariga: Ida Svanedal och Christina Dahlström
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör
Programansvarig: Jan Pourian
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Processoperatör
Programansvariga: Olof Björkqvist och Gunilla Pettersson

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Eva Morlind
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Robert Jonsson
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Institutionen för design (DES)

Prefekt

Prefekt: Kristina Brink

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design
Programansvarig: Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
Programansvarig: Mikael Marklund

Internationell utbytestermin för grafisk design och fotografi
Kontakt: Kevin Gater

Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Kevin Gater

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Industridesign
Ämnesföreträdare: Lena Lorentzen

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig:  Andreas Andersson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Henrik Haller 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Anna Longueville 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Susanne Lindström 
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig : Robert Pettersson
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund 

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig:  Anna Sörensson 
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: John Högström, Eva Lindahl-Toftegaard
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson

Magister/masterprogram
Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Peter Öhman
Utbildningshandläggare: Carina ÅhlundMaria Hjalmarsson

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund, Maria Hjalmarsson

Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Lusine Margaryan
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Peter Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Eivind Torp

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

Övriga kontaktpersoner

Studierektor: Rosemarie Ankre
ETOUR-centrumledare: Dimitri Ioannides
Kontaktperson till samverkansavdelningen: Anders Nordvall
Kontaktperson till kommunikationsavdelningen: Märit Christensson
Studierektor för företagsekonomi: Rosemarie Ankre
Studierektor för juridik/statistik: Rikard Karlsson
Studierektor för nationalekonomi: Lovisa Högberg
CER-centrumledare: Peter Öhman

Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Kent Bertilsson
Biträdande programansvarig: Johan Sidén

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Jan Thim och Brian Johnston

Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation
Programansvarig: Claes Mattsson

Masterprogram i inbyggda sensorsystem
Programansvarig: Claes Mattsson

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Jan Thim

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Folkhälsovetenskapliga programmet
Programansvarig: Heléne Dahlqvist
Utbildningshandläggare:Maria Skoglund

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marie Ohlsson, Malin Jonsson Kårström 
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne, Åsa Tjulin
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg, Erika Wall
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Helen Hanstock
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Masterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap
Programansvariga: Sandra Wall-Reinius (turism), Erika Schagatay och Marko Laaksonen (idrottsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Maria Skoglund (turism), Mikael Wassdahl (idrottsvetenskap)

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: John Selander

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Olov Hemmingson (sociologi),
Ulrika Danielsson (psykologi)
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Elin Montelius
Utbildningshandläggare: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Carina Ring

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Helena S Andersson
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund

Magister/masterprogram

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Per Sörlin
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterprogram i religionsvetenskap
Programansvarig: Jörgen Magnusson
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Gunilla Olofsdotter
Utbildningshandläggare: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Utbildningshandläggare: Carina Ring , Lena Jörgensen

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Utbildningshandläggare: Carina Sundström

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Genusvetenskap
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren
Studierektor: Karin Jarnkvist, Linda Kvarnlöf 

Historia
Ämnesansvarig: Per Sörlin
Studierektor: Erik Nydahl

Kriminologi
Ämnesföreträdare: Teresa Silva
Studierektor: Lena Jonsson

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Sven Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Sociologi
Ämnesföreträdare: Roine Johansson
Studierektor: Karin Jarnkvist, Linda Kvarnlöf 

Statsvetenskap
Ämnesföreträdare: Bo Svensson
Studierektor: Gustav Lidén 

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena S Andersson

Svenska som andra språk
Ämnesansvarig: Elzbieta Strzelecka
Studierektor: Helena S Andersson

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Olof Nilsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig: Mikael Gidlund

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Jimmy Åhlander

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
Programansvarig: Erik Borglund

Fakultetsadministratörer utbildning: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Maskiningenjör – produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Kristen Snyder
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitets- och ledarskapsutveckling
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Maskinteknik
Ämnesföreträdare:
Lars-Erik Rännar och David Sundström

Sportteknologi och kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Tomas Nilson (övergripande ansvar), Jennie Sandström (Sundsvall) och Pernilla Johnsen (Östersund)
Fakultetsadministratör: Anna-Karin Viklund

Ämnen

Matematik
Ämnesföreträdare: Egmont Porten 

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Journalistprogrammet
Programansvarig: Peter Jonriksson

Kommunikations- och PR-programmet

Programansvarig: Solange Hamrin

Internationellt masterprogram i bildjournalistik
Kontakt: Terje Lindblom

Fakultetsadministratörer: Veronica Norman,  
Kerstin Nyström

Ämnen

Bildjournalistik
Ämnesföreträdare: Terje Lindblom

Journalistik
Ämnesföreträdare: Ingela Wadbring

Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Catrin Johansson

Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör teknisk fysik
Programansvarig: Sebastian Bader
Biträdande programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt‐Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Kemi
Ämnesföreträdare: Erik Hedenström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Torbjörn Carlberg

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Ulla Näppä
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund (Sundsvall), Mikael Wassdahl (Östersund)

Barnmorskeprogram
Programansvarig: Marie Häggström
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Specialistubildning distriktssköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Specialistutbildning psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Lars Lilja
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin

Ämne

Medicinsk vetenskap
Ämnesföreträdare: David Haage

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Malin Rising-Holmström

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Prefekt:
Francisco Esteves

Pro-prefekt:
Ulrika Danielsson

Vice-prefekt socialt arbete:
Charlotte Andoh-Appiah

Ämnesföreträdare psykologi:
Ingrid Zakrisson

Ämnesföreträdare socialt arbete:
Majen Espvall

Studierektor (utbildningsfrågor psykologi):
Michaela Tjernberg

Studierektor (bemanningsfrågor psykologi):
Anna Bjärtå

Studierektor (utbildnings- & bemanningsfrågor socialt arbete):
Anneli Mårtenson

Programansvariga:
Psykologi
Personal- och arbetslivsfrågor programmet: Ulrika Danielsson
Psykologprogrammet: Elisabet Wasteson
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Francisco Esteves

Psykologmottagningsansvarig: Anna Leiler

Psykologilaboratorieansvarig: Jens Bernhardsson

Utbildningshandläggare psykologi: Maria Görlin

Socialt arbete
Socionomutbildning: Magnus Israelsson och Anna-Lena Suorra
Magisterprogram i socialt arbete: Majen Espwall

Utbildningshandläggare socialt arbete: Maria Stigenius

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Kontaktpersoner

Arbetsintegrerad lärarutbildning
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Saga Dorani
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg

Förskollärare
Programansvarig: Catarina Arvidsson
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Linda Enström
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6 (Sundsvall)
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6 (Jämtland och Västernorrland)
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Ämneslärarprogrammet (HSV):
Programansvarig: Helena S Andersson
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, ämneslärare 7–9 och gymnasiet)
Programansvarig: Lars Sandin
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg

Masterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg

"Gamla" lärarutbildningar med start före hösten 2011
Programansvarig: Anneli Hansson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg

Fristående kurser på grundnivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Fristående kurser på avancerad nivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren

Internationella studenter inom UTV: Sanna Jansson

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare: Annika Hellman

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
Ämnesföreträdare: Lena Boström