Kontakta programansvariga

Spara favorit 7 jan januari 2019

Här finner du kontaktuppgifter till samtliga programansvariga och ämnesansvariga.

Institutionen för design

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design
Programansvarig: Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
Programansvarig: Mikael Marklund

Möbel- och byggnadshantverk
Programansvarig: Linnea Kempe

Internationell utbytestermin för grafisk design och fotografi
Kontakt: Kevin Gater

Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Kevin Gater

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Industridesign
Ämnesföreträdare: Lena Lorentzen

Möbel- och Byggnadshantverk
Ämnesföreträdare:  Linnea Kempe

Kontakta CHE-institutionen

Prefekt

Erik Hedenström

Postadress
Mittuniversitetet
CHE
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, våning 3

 CHEexp@miun.se

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Tomas Nilson (övergripande ansvar), Jennie Sandström (Sundsvall) och Pernilla Johnsen (Östersund)
Fakultetsadministratör: Anna-Karin Viklund

Ämnen

Matematik
Ämnesföreträdare: Egmont Porten 

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

Institutionen för data- och systemvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Eva Morlind
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Pär-Ove Forss
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig:  Andreas Andersson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Henrik Haller 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Anna Longueville 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Susanne Lindström 
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Institutionen för elektronikkonstruktion

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Kent Bertilsson
Biträdande programansvarig: Johan Sidén

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Jan Thim och Brian Johnston

Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation
Programansvarig: Claes Mattsson

Masterprogram i inbyggda sensorsystem
Programansvarig: Claes Mattsson

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Jan Thim

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Ekonomivetenskap och juridik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund 

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig:  Anna Sörensson 
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: John Högström, Eva Lindahl-Toftegaard
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Magister/masterprogram
Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Peter Öhman
Fakultetsadministratör: Carina ÅhlundMaria Hjalmarsson

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund, Maria Hjalmarsson

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Peter Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Eivind Torp

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

Övriga kontaktpersoner

Studierektor för företagsekonomi: Rosemarie Ankre
Vice studierektor för företagsekonomi: Lars-Anders Byberg
Studierektor för juridik: Rikard Karlsson
Studierektor för nationalekonomi: Lovisa Högberg
CER-centrumledare: Peter Öhman
Kontaktperson, internationalisering: Maria Bogren

Humaniora

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Program

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Fakultetsadministratör: Lena Jonsson

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Roland Anrup
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Historia
Ämnesansvarig: Per Sörlin
Studierektor: Erik Nydahl

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Sven Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena Andersson

Institutionen för hälsovetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marie Ohlsson 
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg 
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig:
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magisterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Masterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Nordenmark

Institutionen för informationssystem och -teknologi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Olof Nilsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig: Mikael Gidlund

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Ulf Jennehag

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
Programansvarig: Erik Borglund

Fakultetsadministratörer utbildning: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Maskiningenjör – produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Kristen Snyder
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitets- och ledarskapsutveckling
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Maskinteknik
Ämnesföreträdare:
Mikael Bäckström

Sportteknologi och kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Kontakta MKV-institutionen

Prefekt
Christina Grandien

Postadress
Mittuniversitetet
MKV
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus J, Våning 2-4

MKVexp@miun.se

Institutionen för naturvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör teknisk fysik
Programansvarig: Sebastian Bader
Biträdande programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt‐Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Kemi
Ämnesföreträdare: Erik Hedenström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Torbjörn Carlberg

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Institutionen för omvårdnad

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Ulla Näppä
Fakultetsadministratör: Jenny Berglind-Borin, Mikael Wassdahl

Specialistutbildningar

Barnmorskeprogram
Programansvarig: Marie Häggström
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund

Ambulanssjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Bosse Ek
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Barnsjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Malin Rising-HolmströmLena Junehag
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund

Distriktssköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Intensivvårdssjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Marie Häggström
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Lars Lilja
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund

Magister- och masterutbildning hälsovetenskap/omvårdnad
Programansvarig: Eija Viitasara
Kursansvarig: Britt Bäckström
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämne

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Ove Hellzén

Psykologi

Programansvarig psykologprogrammet: Elisabet Wasteson

Programansvariga personal- och arbetslivsprogrammet: Ulrika Danielsson och Pär Löfstrand

Programansvarig masterprogram: Francisco Esteves

Ämnesföreträdare: Ingrid Zakrisson

Studierektor: Michaela Tjernberg

Fakultetsadministratör: Maria Görlin

Ansvarig för psykologilaboratoriet: Jens Bernhardsson

Samhällsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Förvaltningsjuridiska programmet 
Programansvariga: Eva Lindahl-Toftegaard (juridik) och John Högström (statsvetenskap)

Kriminologprogrammet
Programansvarig: Fredrik Andersson
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Angelika Sjöstedt-Landén (sociologi), Ulrika Danielsson (psykologi),
Pär Löfstrand (psykologi)
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Elin Montelius
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Magister/masterprogram
Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Roine Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Fakultetsadministratör: Carina Ring , Lena Jörgensen

Genusvetenskap
Studierektor: Karin Jarnkvist
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren

Kriminologi
Studierektor: Ann-Sofie Erixon
Ämnesföreträdare: Teresa Silva

Sociologi
Studierektor: Karin Jarnkvist
Ämnesföreträdare: Roine Johansson

Statsvetenskap
Studierektor: Gustav Lidén, Niklas Bolin 
Ämnesföreträdare: Susanne Wallman Lundåsen

Socialt arbete

Programansvarig: Charlotte Andoh-Appiah

Tf. ämnesföreträdare: Majen Espvall

Fakultetsadministratör: Maria Sundberg

Turismvetenskap och kulturgeografi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutvecklingsprogrammet
Programansvarig : Robert Pettersson
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Master i turism
Programansvarig: Dimitri Ioannides
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Ämnen

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

Övriga kontaktpersoner

Studierektor för turismvetenskap och kulturgeografi: Rosemarie Ankre
ETOUR-centrumledare: Dimitri Ioannides
Kontaktperson till samverkansavdelningen: Anders Nordvall
Kontaktperson, internationalisering: Maria Bogren
Kontaktperson till kommunikationsavdelningen: Märit Christensson

Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktpersoner

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Saga Dorani
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämneslärarprogrammet (HUM):
Programansvarig: Glenn Svedin 
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Assar Hörnell 
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Förskollärare
Programansvarig: Catarina Arvidsson
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

"Gamla" lärarutbildningar med start före hösten 2011
Programansvarig: Anneli Hansson
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Programansvarig: Lars Sandin
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Magisterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Masterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Fakultetsadministratör: Åsa Nyberg

Fristående kurser på grundnivå
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Fristående kurser på avancerad nivå
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Internationella studenter inom UTV: Sanna Jansson

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare: Annika Hellman

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
Ämnesföreträdare: Lena Boström