Här finner du kontaktuppgifter till samtliga programansvariga och ämnesansvariga.

Institutionen för kemiteknik (CHE)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvariga: Ida Svanedal
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör - hållbara digitala fastigheter
Programansvarig: Ulf Söderlind
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Energiingenjör
Programansvarig: Jan Pourian
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Processoperatör
Programansvariga:Gunilla Pettersson
Fakultetsadministratör: Anna-Karin Viklund

 

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Eva Morlind
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Robert Jonsson
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Institutionen för design (DES)

Prefekt

Prefekt: Kristina Brink

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design
Programansvarig: Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
Programansvarig: Johanna Henriksson

Internationell utbytestermin för grafisk design och fotografi
Kontakt: Kevin Gater

Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Kevin Gater

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Industridesign
Ämnesföreträdare: Mikael Marklund

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig:  Andreas Andersson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Henrik Haller 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Anna Longueville 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Susanne Lindström 
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig: Tatiana Chekalina
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund, EJTexp@miun.se

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig: Anna Sörensson 
Utbildningshandläggare: Joakim Pettersson, EJTexp@miun.se

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: John Högström, Eva Lindahl-Toftegaard
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson, EJTexp@miun.se

 

Magister/masterprogram


Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Anna-Karin Stockenstrand
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund och Joakim Pettersson, EJTexp@miun.se

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Utbildningshandläggare: Carina Åhlund och Joakim Pettersson, EJTexp@miun.se

Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Lusine Margaryan
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se

 

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Peter Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Rikard Karlsson

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

 

Övriga kontaktpersoner

Studierektor för geografi, kulturgeografi, turismvetenskap: Rosemarie Ankre
Studierektor för företagsekonomi: Anna-Maria Jansson
Studierektor för juridik/statistik: Rikard Karlsson
Studierektor för nationalekonomi: Lovisa Högberg
CER-centrumledare: Peter Öhman
ETOUR-centrumledare: Robert Pettersson
Kontaktperson, internationalisering: Heléne Lundberg

 

Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Johan Sidén

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Brian Johnston

Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation
Programansvarig: Claes Mattsson

Masterprogram i inbyggda sensorsystem
Programansvarig: Claes Mattsson

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Jan Lundgren

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Institutionen för hälsovetenskap (HLV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Folkhälsovetenskapliga programmet
Programansvarig: Heléne Dahlqvist
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, HLVexp@miun.se

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Susanne Barkholt, Malin Jonsson Kårström 
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl, HLVexp@miun.se

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Jens Ljungdahl, Åsa Tjulin
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson, HLVexp@miun.se

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg, Erika Wall
Utbildningshandläggare: Maria Hjalmarsson, HLVexp@miun.se

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Helen Hanstock
Utbildningshandläggare: Mikael Wassdahl, HLVexp@miun.se

Magisterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, HLVexp@miun.se

Masterutbildning i folkhälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, HLVexp@miun.se

Forskningsförberedande masterprogram i humanvetenskap
Programansvariga: Sandra Wall-Reinius (turism), Erika Schagatay (idrottsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se (turism), Mikael Wassdahl, HLVexp@miun.se (idrottsvetenskap)

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: John Selander

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Klimatförändring – politik och samhällsutveckling
Programansvarig:  Stefan Linde, Evangelia Petridou
Utbildningshandläggare: Maria Stigenius, EJTexp@miun.se

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Jonny Bergman (sociologi), Annika Aletind (psykologi)
Utbildningshandläggare: Maria Sundberg (sociologi), Maria Görlin (psykologi), HSVexp@miun.se

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Jennie Olofsson
Utbildningshandläggare: Maria Sundberg, HSVexp@miun.se

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Lasse Reinikainen (sociologi), Sofie Blombäck (statsvetenskap)
Utbildningshandläggare: Carina Ring, HSVexp@miun.se

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Sven Olofsson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magister/masterprogram

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Samuel Edquist
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterprogram i religionsvetenskap
Programansvarig: Studierektor
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Gunilla Olofsdotter
Utbildningshandläggare: Carina Ring, Maria Sundberg, HSVexp@miun.se

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Stefan Dahlberg
Utbildningshandläggare: Carina Ring, HSVexp@miun.se

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Aron Larsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig:Aamir Mahmood

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Jimmy Åhlander

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
Programansvarig: Erik Borglund

Fakultetshandläggare: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – högskoleingenjör produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Additiv tillverkning – högskoleingenjör maskinteknik
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Petter Stenmark
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Pernilla Ingelsson

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitetsteknik forskarutbildning
Ämnesföreträdare: Ingela Bäckström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Erik Rännar och David Sundström

Sportteknologi forskarutbildning
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Jennie Sandström (Sundsvall) och Pernilla Johnsen (Östersund) 
Fakultetshandläggare: Anna-Karin Viklund och Britt Edlund

Ämnen

Matematik
Ämnesföreträdare: Egmont Porten 

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

Ämnesdidaktik i matematik och naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Österholm

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Journalistprogrammet
Programansvarig: Mattias Vesslegård

Kommunikations- och PR-programmet

Programansvarig: Lena Lundgren 

Internationellt masterprogram i bildjournalistik
Kontakt: Terje Lindblom

Master by research i medie- och kommunikationsvetenskap
Programansvarig: Solange Hamrin

Fakultetsadministratörer: Veronica Norman,  
Kerstin Nyström

Ämnen

Bildjournalistik
Ämnesföreträdare: Terje Lindblom

Journalistik
Ämnesföreträdare: Ingela Wadbring

Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Catrin Johansson

Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Biträdande programansvarig: Madelen Olofsson
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Biträdande programansvarig: Lukas Lundman
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör teknisk fysik
Programansvarig: Sebastian Bader
Biträdande programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Master by Research i biologi
Programansvarig: Fredrik Carlsson
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Master by Research i kemi
Programansvarig: Håkan Edlund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Master by Research i teknisk fysik
Programansvarig: Jonas Örtegren
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt-Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Jonas Örtegren

Kemi
Ämnesföreträdare: Håkan Edlund

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Erik Rännar

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Johan Persson

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Institutionen för omvårdnad (OMV)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Programmet för psykisk hälsa/ohälsa – särskild komplicerad problematik
Programansvarig: Caroline Söderqvist
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund, OMVexp@miun.se

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Helén Rönning
Utbildningshandläggare: Katarina Näslund (Sundsvall), Mikael Wassdahl (Östersund), OMVexp@miun.se

Specialistutbildning barnsjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm 
Kursansvarig: Lena Junehag
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Specialistutbildning distriktssköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Specialistutbildning psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Kursansvarig: Ylva Rönngren
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Masterprogram i omvårdnad
Programansvarig: Annika Kjällman-Alm
Utbildningshandläggare: Jenny Berglind Borin, OMVexp@miun.se

Ämne

Medicinsk vetenskap
Ämnesföreträdare: David Haage

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Malin Rising-Holmström

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Prefekt:
Ulrika Danielsson

Proprefekter:
Charlotte Andoh-Appiah (ställföreträdande)
Elisabet Rondung

Ämnesföreträdare psykologi:
Fredrik Åhs

Ämnesföreträdare socialt arbete:
Majen Espvall

Studierektor (utbildningsfrågor psykologi):
Johanna Björkdahl

Studierektor (bemanningsfrågor psykologi):
Anna Bjärtå

Studierektor (utbildnings- & bemanningsfrågor socialt arbete):
Helena Hoppstadius

Programansvariga:
Psykologi
Personal- och arbetslivsprogrammet: Annika Aletind (och Jonny Bergman, sociolog)
Psykologprogrammet: Elisabet Wasteson
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Francisco Esteves
Fristående kurser i psykologi: Michaela Tjernberg

Psykologmottagningsansvarig: Anna Leiler

Psykologilaboratorieansvarig: Jens Bernhardsson

Utbildningshandläggare psykologi: Maria Görlin, PSOexp@miun.se

Socialt arbete
Socionomutbildning: Magnus Israelsson och Anna-Lena Suorra
Magisterprogram i socialt arbete: Majen Espwall

Utbildningshandläggare socialt arbete: Maria Sundberg, PSOexp@miun.se

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Kontaktpersoner

Arbetsintegrerad lärarutbildning
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Saga Dorani
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Förskollärarprogrammet
Programansvarig: Anna Nelding
Utbildningshandläggare: Susanne Ståhlberg, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Linda Enström
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Sara Dahlqvist
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6 (Sundsvall)
Programansvarig: Linda Eriksson
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Ämneslärarprogrammet (HSV):
Programansvarig: Sven Olofsson
Utbildningshandläggare: Matilda Dahlén, HSVexp@miun.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU, ämneslärare 7–9 och gymnasiet)
Programansvarig: Charlotta Collén
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Magisterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Masterprogram i pedagogik med inriktning mot professionsutveckling och forskning
Programansvarig: Catharina Höijer
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Utbildningshandläggare: Åsa Nyberg, UTVexp@miun.se

Fristående kurser på grundnivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser på avancerad nivå
Utbildningshandläggare: Gunilla Lindgren, UTVexp@miun.se

Fristående kurser i Pedagogik A, B, C samt Internationella studenter inom UTV
Utbildningshandläggare: Sanna Jansson, UTVexp@miun.se

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare: Lena Boström

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
Ämnesföreträdare: Lena Boström

Studierektorer UTV

Marie Frykland

Camilla Månsson Waldehagen

Vfu-kontakter

Vfu-koordinatorer

Marianne Flyckt Hahlin

Anna Nelding 

Vetenskaplig ledare

Maria Styf