Här finner du kontaktuppgifter till samtliga programansvariga och ämnesansvariga.

Institutionen för kemiteknik (CHE)

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)

Institutionen för design (DES)

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)

Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Institutionen för informationssystem och -teknologi (IST)

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Institutionen för naturvetenskap (NAT)

Institutionen för psykologi och socialt arbete (PSO)

Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV)

Sidan uppdaterades 2022-03-04