Kontaktpersoner

Spara favorit 23 jan januari 2017

Mittuniversitetet har utsett kontaktpersoner (lärare vid Mittuniversitetet) som ansvarar för olika geografiska områden när det gäller kontakter med samordnare, llu och lärarstuderande.

Varje kontaktperson ansvarar för ett eller flera fältområden. När frågor och funderingar uppstår kan den studerande, samordnaren eller llu-aren vända sig till kontaktpersonen i sitt fältområde. Om samordnaren, llu-aren eller den lärarstuderande upplever att det finns behov av besök ute i fältområdet ska de vända sig till kontaktpersonen.

Norra området: Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramfors & Härnösand
Hasse Grahm
Hans-Olof Grahm

Södra området: Sundsvall, Hälsingland
Ingela Norberg
Ingela Norberg

Västra området: Jämtlands län, Ånge
Assar Hörnell
Assar Hörnell

Övriga områden (utanför Miuns region)

Tag kontakt med Marianne Flyckt Hahlin