Webbutveckling it data  anton åkerlund

Webbutveckling, 120 hp

Webbutveckling är en het bransch och behovet av webbutvecklare ökar. Med Mittuniversitetets utbildning Webbutveckling i bagaget har du på två år lagt grunden för en framgångsrik framtid. Efter studierna kan du arbeta med utveckling, administration och drift av moderna webbplatser. Utbildningen fokuserar på teoretiska och praktiska färdigheter och har tydlig tyngdpunkt på webbutveckling med moderna hjälpmedel och språk. Du kommer få lära dig både frontend- och backend-utveckling var för sig samt i kombination – så kallad ”fullstacks-utveckling”. På kort tid förbereds du för att arbeta med webbutveckling i ditt yrke. Utbildningen ges på distans.


  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieform: Distans
  • Obligatoriska campusträffar: Nej
  • Studiefart: 100%
  • Antal platser: 100
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-D2891

Om programmet

Framgångsrika webbplatser skapas genom att användaren sätts i centrum i utvecklingsprocessen. Det är viktigt att ta hänsyn till hur gränssnittet mellan användaren av en e-tjänst och tekniken som får den att fungera ska utformas.

Under utbildningen får du lära dig viktiga delar inom webbanvändbarhet som stöd till den gedigna teknikkunskap du får för att utveckla och administrera framtidens webbplatser och funktionalitet. Det kommer att bli allt viktigare inom webbutvecklingen att kunna ta hänsyn till flera olika accesstekniker genom både fasta och mobila bredbandsuppkopplingar, och att tjänsten fungerar för så många besökare, med olika möjligheter, som möjligt.

Utbildningen är skräddarsydd för att ge dig alla verktyg som krävs för att arbeta med webbutveckling. Du kommer att lära dig teknikerna bakom de nya trenderna med att skapa webbplatser som har användargenererat innehåll, exempelvis Wikipedia eller olika typer av sociala plattformar. Du får på kort tid kunskaper om, och lär dig arbeta med, moderna ramverk och tekniker för utveckling och användande samt programmeringsspråken HTML, CSS, JavaScript/TypeScript och C#. Du får också skapa och använda webbtjänster, använda olika ramverk samt lära dig att utveckla med webbaserade innehållssystem (CMS).

Flera av kurserna i utbildningen är projektkurser där du kommer skapa sammanhängande webbplatser och webbtjänster. Dessa projekt lär dig att använda dina egna färdigheter samt att kunna kommunicera effektivt med andra i utvecklingsarbetet, kunskaper som efterfrågas av arbetsgivarna.

Branschen bedöms växa med 20 procent under de närmsta åren och behovet av webbutvecklare är stort.

Undervisningens upplägg

Utbildningen ges helt på distans utan planerade sammankomster på campus. Studietakten är på heltid så du måste räkna med att lägga ned minst 40 timmar i veckan på dina studier. Föreläsningarna som du tar del av sker på dagtid, men det finns även möjlighet att se inspelade föreläsningar i efterhand.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Program öppna för högskolenybörjare, urval på Betyg och Högskoleprov 67/33

Examen efter genomförda studier

Högskoleexamen

Examensbenämningen är Högskoleexamen med inriktning mot datateknik som översätts till Higher Education Diploma with specialization in Computer Engineering.

Efter utbildningen

Det är stor efterfrågan på webbutvecklare och webbdesigner. Behovet av duktiga webbutvecklare är därför stort. Denna utbildning ger dig de kunskaper som marknaden vill ha.

Studenter och branschen berättar

Kontakt

Frågor om programmet

Läs mer
Sidan uppdaterades 2023-12-22