Webbutveckling it data  anton åkerlund

Ämnet data‐ och systemvetenskap vid Mittuniversitetet är definierat som kunskapen
om information, informationsanvändning och informationsteknologi i såväl mänskliga
som tekniska sammanhang. Data‐ och systemvetenskap förenar därför olika perspektiv,
inriktningar och forskningstraditioner. Forskarutbildningen vid Mittuniversitetet
bygger på områdena Arkiv‐ och informationsvetenskap, Datateknik, Industriell
organisation och ekonomi, samt Informatik.

Pågående forskningsprojekt