Illustration för informationsvetenskap

I ämnet informationssystem förenas olika perspektiv, inriktningar och forskningstraditioner i studiet av information, informationssystem och informationsteknologier i en samhällelig kontext. Informationssystem är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av informationsteknologier i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang.

Forskarutbildningen vid MIUN har en koppling till tre grundutbildningsämnen: arkiv- och informationsvetenskap, industriell organisation samt ekonomi och informatik.

Pågående forskningsprojekt

DIGIKON – Digitala informationsvärden i konkurs

Företagskonkurser är allmänt förenade med stora förluster och samhällskostnader där coronakrisen medför en samhällsutmaning med en tydlig ökning av antalet konkursbeslut. Vid konkurser förloras sto...

Rapids and backwaters

Detta projekt kommer att undersöka hur digitalisering har påverkat värdeskapande för konst och kultur. Den kommer att undersöka hur reglering, upphovsrätt och kulturpolitik har anpassats till digit...

Forskare

Karin Ahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 89 51

Erik Borglund

Professor|Professor

010-142 89 33

Katarina Gidlund

Professor|Professor

010-142 89 21

Martina Granholm

Doktorand|Doctoral Student

010-142 86 27

Christine Grosse

Filosofie Doktor |Doctor of Philosophy (PhD)

010-142 80 09

Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

010-142 88 61

Erica Hellmer

Doktorand|Doctoral Student

010-142 81 13

Niklas Humble

Doktorand|Doctoral Student

010-142 85 72

Maria Kallberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 84 09

Aron Larsson

Professor|Professor

010-142 86 16

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 87 47

Olof Nilsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Sara Nyhlen

Forskare|Researcher

010-142 88 94

Christina Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 88

Leif Olsson

Professor bitr|Associate Professor

010-142 88 86

Thomas Persson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-142 83 73

Göran Samuelsson

Universitetslektor

010-142 88 92

Håkan Sundberg

Universitetslektor

010-142 86 82

Leif Sundberg

notitle|notitle

010-142 88 38

Proscovia Svärd

Professor bitr|Associate Professor

010-142 78 64

Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

010-142 85 88

Jörgen Söderback

Universitetsadjunkt

010-142 88 21

Caroline Wallmark

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-142 89 73

Lena-Maria Öberg

Universitetslektor

010-142 88 02