Illustration för informationsvetenskap

I ämnet informationssystem förenas olika perspektiv, inriktningar och forskningstraditioner i studiet av information, informationssystem och informationsteknologier i en samhällelig kontext. Informationssystem är det vetenskapliga ämne som utvecklar kunskap om människors design och bruk av informationsteknologier i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang.

Forskarutbildningen vid MIUN har en koppling till tre grundutbildningsämnen: arkiv- och informationsvetenskap, industriell organisation samt ekonomi och informatik.

Pågående forskningsprojekt

Rapids and backwaters

Detta projekt kommer att undersöka hur digitalisering har påverkat värdeskapande för konst och kultur. Den kommer att undersöka hur reglering, upphovsrätt och kulturpolitik har anpassats till digit...

Forskare

Karin Ahlin

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428951

Erik Borglund

Professor|Professor

010-1428933

Martina Granholm

Doktorand|Doctoral Student

010-1428627

Christine Grosse

Lektor, biträdande|Lektor, biträdande

010-1428009

Annika Hasselblad

Doktorand|Doctoral Student

010-1428861

Erica Hellmer

Doktorand|Doctoral Student

010-1428113

Niklas Humble

Doktorand|Doctoral Student

010-1428572

Maria Kallberg

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428409

Aron Larsson

Professor|Professor

010-1428616

Peter Mozelius

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428747

Olof Nilsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Christina Nyström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428388

Leif Olsson

Professor bitr|Associate Professor

010-1428886

Thomas Persson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428373

Håkan Sundberg

Universitetslektor

010-1428682

Leif Sundberg

Forskare|Researcher

010-1428838

Proscovia Svärd

Professor bitr|Associate Professor

010-1427864

Lisa Sällvin

Universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap

010-1428588

Caroline Wallmark

Forskningsingenjör|Research Engineer

010-1428973