Gamla bildbanksbilder

Datateknik

Pågående forskningsprojekt

Smart Industry Sweden

Inom företagsforskarskolan Smart Industry Sweden kraftsamlar fem svenska lärosäten spetskompetens inom området smart industri. Forskarskolan vill skapa en sammanhållen grupp industridoktorander som...

InfoViz

Detta projekt fokuserar på att förstärka och förnya kompetensen inom informationsvisualisering och Visual Analytics.

InfraVis

Projektet ska bygga upp en ny nationell infrastruktur för visualisering och analys av vetenskapliga data. Den nya infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckl...

NIIT - Nästa generations Industriella IoT

Forskningsprogrammet NIIT har ett industriellt fokus på nästa generations IoT-teknik och metoder som stöder omvandlingen av processindustrin. Forskningen bedrivs i nära samarbete med industripartne...

PLENOPTIMA – Plenoptic Imaging

Plenoptima är ett europeiskt samarbete med forskargrupper och partnerorganisationer. Samarbetet ska arbeta mot att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till plenoptisk avbildning.

Anställda inom ämnet datateknik

Sarder Fakhrul Abedin

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

+46 (0)10-1428360

Christine Guillemot

Professor, Gäst|Visiting Professor

Syed-Ali Hassan

Professor, gäst|Visiting Professor

Lena Höijer

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428688

Axel Jantsch

Professor, Gäst|Visiting Professor

Erwan Leria

Doktorand|Doctoral Student

Yi-Hsin Li

Doktorand|Doctoral Student

Adam Lundström

Doktorand|Doctoral Student

Faisal Qureshi

Professor, Gäst|Visiting Professor

Kyi Thar

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

+46 (0)10-1726517

Emin Zerman

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

+46 (0)10-1726527

Sidan uppdaterades 2024-02-05