MI7A9908.jpg

Inom datateknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet