Gamla bildbanksbilder

Datateknik omfattar tekniker, teorier och metodologiska aspekter för datorers uppbyggnad, funktion och tillämpningar, inkluderande både hårdvara och mjukvara. Ämnet datateknik för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet utgörs av tre inriktningar – kommunikationsnätverk, dataanalys samt multidimensionell signalbehandling.

Kommunikationsnätverk

Denna del av ämnet omfattar tekniker, teorier och metodologiska aspekter för kommunikationsnät, distribuerade system, speciellt kommunikation över trådlösa länkar och nätverk, samt implementeringsaspekter av den teknik som används i sådana länkar och nät. Centralt är protokoll, resursallokering, routing, access-teknik, interferenshantering, dimensionering, nätverksprotokoll, nätverkssäkerhet, mellanprogramvara och problemställningar kring uppkopplade och kommunicerande enheter i stor skala.

Dataanalys

Denna del av ämnet omfattar tekniker, teorier och metodologiska aspekter för dataanalys, speciellt algoritmer och tillämpningar för databrytning, maskinlärande, artificiell intelligens, analys av strömmande data och bilder, samt distribuerad dataanalys.

Multidimensionell signalbehandling

Denna del av ämnet omfattar tekniker, teorier och metodologiska aspekter för infångning, modellering, behandling, kodning och visualisering av signaler, speciellt sådana som kan tolkas med mänsklig perception. Centralt är samverkande signaler och system.

Pågående forskningsprojekt

AI-kompetens

Projektet ska öka kunskapen, rekrytera och bygga kompetens inom Artificiell Intelligens i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen genom riktade rekryteringsinsatser till Mittuniversitetet och arbete...

InfoViz

Detta projekt fokuserar på att förstärka och förnya kompetensen inom informationsvisualisering och Visual Analytics.

NIIT - Nästa generations Industriella IoT

NIIT är en ny forskningsinriktning vid Mittuniversitetet. Det industriella fokuset ligger på nästa generations IoT-teknik och metoder som stöder omvandlingen av processindustrin. Forskningen bedriv...

PLENOPTIMA – Plenoptic Imaging

Plenoptima är ett europeiskt samarbete med forskargrupper och partnerorganisationer. Samarbetet ska arbeta mot att utveckla ett tvärvetenskapligt förhållningssätt till plenoptisk avbildning.

VRoom – Virtuell verklighet som dörröppnare

Virtuell verklighet (VR) kan skapa möjlighet att ta del av upplevelser utanför vad som är möjligt i den fysiska verkligheten. Världens högsta berg- och dalbana kan upplevas utan en resa till New...