MI7A9973.jpg

Inom datavetenskap erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet data- och systemvetenskap.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet