Forskning

Spara favorit Skriv ut 13 apr april 2017

Mittuniversitetets forskare vill göra nytta. Därför sker det mesta av vår forskning i samverkan med det omgivande samhället, oavsett vilket av alla forskarämnen som får tillskott av ny kunskap.

Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och forskning.

Det är inte bara bra för studenterna på lärosätet, det utvecklar också verksamheten och regionen vi verkar i. 

Läs mer om vår forskning
Läs mer om vår forskningsstrategi

Publikationer

Forskning för en bättre värld

Läs 2016 års akademiska högtidsskrift