Tekniskkemifilm.jpg

Inom energiteknik erbjuder vi utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning bedrivs inom forskarutbildningsämnet kemiteknik.

Här kan du läsa mer om forskning på Mittuniversitetet