Teknisk kemi film

Forskargrupper

Bioenergi

Forskningsgruppen Bioenergi vid Mittuniversitetet jobbar med förgasning och fokuserar på syntesgas (”syngas”) från biomassa för biobränsleproduktion till bilar. Forskningen är inriktad på termokemi...

Sidan uppdaterades 2023-05-31