civilingenjör i teknisk kemi

Ämnet kemiteknik definieras vid Mittuniversitet som kunskapen om och
tillämpningarna av en förnyelsebar råvara (skogen) med målsättningen att ge ett
vetenskapligt underlag, som kan leda fram till vidareutveckling eller skapande av nya
eller förbättrade produkter och processer, där vedfibern eller material från skogsvaran
kan nyttogöras. Ämnet kemiteknik innefattar också kunskapen om och tillämpningarna
av kemitekniska lösningar av mer generisk karaktär, som förutom inom skogsindustrin
kan tillämpas inom annan industri och samhälle. Forskningsmetodiken är
tvärvetenskapligt inriktad.

Pågående forskningsprojekt

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...

FoamFiber

FoamFiber kommer att använda nanocellulosa- och cellulosakompositer för att ersätta fossila plastprodukter för att möta de stora klimatutmaningarna i dagens samhälle. Projektet kommer särskilt att...

Pulp & Paper Professionals

En avancerad utbildning för dig i massa- och pappersbranschen. Pulp & Paper Professionals innebär ett helhetskoncept med forskningsnära kurser och utbildningar på avancerad nivå för yrkesverksamma.

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.