civilingenjör i teknisk kemi 01.jpg

Ämnet kemiteknik definieras vid Mittuniversitet som kunskapen om och
tillämpningarna av en förnyelsebar råvara (skogen) med målsättningen att ge ett
vetenskapligt underlag, som kan leda fram till vidareutveckling eller skapande av nya
eller förbättrade produkter och processer, där vedfibern eller material från skogsvaran
kan nyttogöras. Ämnet kemiteknik innefattar också kunskapen om och tillämpningarna
av kemitekniska lösningar av mer generisk karaktär, som förutom inom skogsindustrin
kan tillämpas inom annan industri och samhälle. Forskningsmetodiken är
tvärvetenskapligt inriktad.

Pågående forskningsprojekt

Bigasyn

I Sverige produceras cirka 1,2 TWh biogasfordonsbränsle varje år. Biogas som fordonsbränsle har kommersialiserats väl i Sverige.

BioRem Fiber

Inom forskningsprojektet BioRem Fiber är målet att utveckla marknadsanpassad miljöteknik för att sanera fiberbankar längs Västernorrlands kust med hjälp av svamp, växter och bakterier, så kallad...

EcoSys

Projektet handlar om att utveckla eco-effektiva processer och system inom skogsindustrin. Det sker i samarbete med flera av våra ledande skogsindustrier i Sverige.

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.