"Vi hoppas kunna lära av varandra"

Tors 01 juni 2023 15:40

Tre forskare spenderade en vecka i Storbritannien med att utbyta kunskap och erfarenheter med sjuksköterskor, författare och ledare.

En man och en kvinna sitter och diskuterar vid lunch
Michael West och Lilly-Mari Sten.

I början av maj begav sig Lilly-Mari Sten, doktorand i Kvalitetsteknik, Pernilla Ingelsson, docent i Kvalitetsteknik och Marie Häggström, docent i Omvårdnad vid Mittuniversitetet på en studieresa till Storbritannien. Syftet med resan var att knyta internationella kontakter inom områdena kvalitetsteknik och omvårdnad. Dessutom ville forskarna fördjupa sina kunskaper om implementeringen av magnetmodellen på engelska sjukhus.

”Det bästa med resan var att få ta del av erfarenheter och kunskap samt att se hur väl vår forskning knyter an till det arbete som bedrivs både på NHS och Nottingham” – Pernilla Ingelsson, Docent i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Resan inleddes i London där forskarna besökte NHS (National Health Service) för att lära sig om deras ledarskaps- och kulturprogram. Besöket knyter an till den forskning kvalitetsteknik bedriver inom kultur och ledarskap. Under besöket fick de möjlighet att träffa och interagera med ledare och experter på området för att ta del av deras erfarenheter och kunskap.

Därefter fortsatte forskarna till Nottingham för att besöka Storbritanniens enda "magnetsjukhus". De mötte personal och ledare på sjukhuset för att diskutera och lära sig om deras framgångsrika resa mot att bli ett magnetsjukhus. Nottingham University Hospital erbjöd forskarna en inblick i deras strategier och framgångsfaktorer för att uppnå magnetstatus.

”Det bästa med resan var att få träffa sjuksköterskor som lyckats genomföra resan mot magnetsjukhus och på så sätt lyfta omvårdnaden till nya höjder” – Marie Häggström, Docent i Omvårdnad vid Mittuniversitetet.

Marie Häggström, Pernilla Ingelsson och Lilly-Mari Sten tillsammans med personal på Nottingham University Hospital.

 Ett projekt startades nyligen där fokus ligger på att applicera ”magnetmodellens” strukturer och upplägg i en kommunal kontext. Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun där Marie Häggström är projektledare. Målet med besöket var därför även att få inspiration från den resa som Nottinghams sjukhus genomfört mot magnetstandard.

Läs mer om projektet

"Det är jättebra att vi kompletterar varandras forskningsperspektiv genom att åka på gemensamma besök över organisatoriska gränser. När vi arbetar tillsammans på det sättet så skapar vi mer värde med forskningen. Det tillför också ett lärande mellan ämnena" – Pernilla Ingelsson, Docent i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Resan avslutades med att två av forskarna träffade Michael West i Sheffield. Michael West är Professor och forskare inom arbets- och organisationspsykologi på Lancaster University. Mycket av hans forskning handlar om teamarbete, ledarskap, kultur och då särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Under ett långt och givande samtal diskuterade de att leda och arbeta i team, teamwork och kvalitetskultur. West delade med sig av sin forskning samt egna erfarenheter av teamarbete från olika roller han haft. Samtalet var både intressant och berikande för forskarna och de fick värdefulla insikter att ta med sig i sitt framtida arbete.

Lilly-Mari Sten, Michael West och Pernilla Ingelsson.

"Jag hoppas att vi kan fortsätta våra kontakter och att utbyta idéer och tankar som i förlängningen kan leda till konkreta samarbeten inom forskningen" - Lilly-Mari Sten, doktorand i Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet.

Läs mer om vår forskning inom Kvalitetsteknik

Läs mer om vår forskning inom Omvårdnad

Läs mer om NHS ledarskaps- och kulturprogram

Sidan uppdaterades 2023-06-01