Analytisk kemi

Analytisk kemi är en inriktning inom kemin som huvudsakligen handlar om metoder för separation, identifikation och kvantifiering av ett provs olika komponenter.

Pågående forskningsprojekt

Sidan uppdaterades 2024-01-12