Organisk kemi
Forskargrupp Organisk kemi

Forskningen fokuserar på grön katalys och i synnerhet området organisk katalys. Flera asymmetriska reaktioner med användning av naturliga aminosyror och aminosyraderivat som katalysatorer har utvecklats. Till exempel, aminosyra-katalyserade reaktioner för asymmetrisk syntes av sidokedjorna av docetaxel och paklitaxel, som är viktiga föreningar för behandling av cancer. Den organiska kemi-gruppen deltar också i forskning med avseende på porösa material och heterogen katalys. Här är ett stort forskningsområde grön modifiering av cellulosa för användning i förpacknings-, textil-, massa- och pappersindustrin.

Det katalytiska användningen av lignin och utvecklingen av användbara produkter från det är också forskning, som gruppen är involverad i. Här har syntesen Capsaicin och dess analoger åstadkommits med användning av en kombination av heterogen metall och organo- och enzymkaskadkatalys. Forskningen i forskningsgruppen för organisk kemi har lett till mer än 70 publikationer sedan 2007. Flera av dessa har publicerats i de högsta kemi-tidskrifterna. Forskningen har ofta genomförts i nära samarbete med forskare inom universitetet, från andra universitet i Sverige och från utlandet. Vi har också ett nära samarbete med branschen. Forskningen som utförs av gruppen kan inom kort presenteras genom att behandla tre forskningsområden:

  1. Katalys (asymmetrisk katalys, biomimetisk katalys, organokatalys, biokatalys, kombination av organo- och övergångsmetallkatalys).
  2. Grön kemi (Domino, tandem- och kaskadreaktioner, utveckling av miljövänliga katalytiska reaktioner, katalytisk modifiering av cellulosa, lignin och polysackarider, katalytiska reaktioner i vatten som reaktionsmedium).
  3. Syntes av naturliga produkter och farmaceutiskt aktiva molekyler (Asymmetrisk syntes, total syntes, mångfaldsorienterad syntes, kemisk biologi).

Grön kemi: Ett sätt att maximera trä

Forskningsfokus här är tillsammans med industriföretag för att utveckla nya funktionaliserade cellulosaprodukter som papper och kartong med hög hållfasthet baserat på miljövänliga organiska katalytiska reaktioner av massa och pappersfibrer. Således kommer nya pappersprodukter med förbättrade egenskaper som torr- och våtstyrka att produceras. Den gröna kemi modifieringen syftar också till att uppnå en mer effektiv användning av de förnybara resurserna och minska kostnader, energiförbrukning och miljöbelastning. En viktig del av projektet är också att använda skogsresurser för att utveckla viktiga cancerläkemedel som Paclitaxel (taxol).

Pågående forskningsprojekt