Hållbara och innovativa cellulosa-baserade material och produkter (SusChemCell)

Projektet bygger på innovativ, toppmodern och miljövänlig kemi/ingenjörskonst för behandling av trä och cellulosa som möjliggör skapandet av framtidens hållbara produkter och innovationer.

Provglasflaskor

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2023-03-21