Neopulp
Fiber image microscopy birch fibers with vessell cells 50x magnification.

Vår nya forskningsprofil Neopulp kommer att möjliggöra nya marknader för fiberprodukter från skogen och hjälpa skogsindustrin att bredda användningen av fiberbaserade material med resurseffektiva processer. Det unika tillvägagångssättet för NeoPulp är att använda IA ​​och maskininlärnings metoder i forskningen.

Nya perspektiv på utveckling av fiberegenskaper

Heterogenitet är en av de grundläggande vetenskapliga och tekniska utmaningarna för alla biobaserade material. Forskningsområdet för NeoPulp är massa- och papperstillverkningsprocesser. Vi planerar att studera heterogeniteten mellan fibrer som påverkar både processprestanda och egenskaperna hos nuvarande och nya fiberbaserade material. Detta är ett i stort sett outforskat forskningsområde där utmaningen ligger i komplexiteten att studera fiberfördelningar istället för medelvärden. Vi vill vända detta till vår fördel och använda datadriven metodik för att ta reda på hur olika fibrer reagerar på lokala processförhållanden. Med detta kommer NeoPulp att introducera ett helt nytt perspektiv för att bearbeta forskning och utveckling, både inom akademin och i industrin som helhet. NeoPulp kommer att hjälpa industrin att bredda användbarheten för fiberbaserade material, minska produktionens fotavtryck och attrahera FoU-personal, som alla krävs för bioekonomi och en mer hållbar värld.

NeoPulp har en unik utgångspunkt i den forskning vi har gjort inom mekanisk massa, egendomsfördelning av mekaniska massafibrer och tidigare på stokastiska fibernät. Nya digitala metoder för analys, simulering och visualisering av partikelsystem är en avgörande möjliggörare för NeoPulp. Vårt forskargrupp har god expertis inom dessa metoder och vi ser goda möjligheter för internationella tvärvetenskapliga nätverk som ytterligare förstärker vår kompetens.

Industri har varit starkt engagerade och engagerade i utvecklingen av en ny processforskningsagenda vid Mittuniversitetet. En del av anledningen till detta engagemang måste ligga i de goda resultaten av den nära samproduktionen mellan våra forskare och branschpersonal i tidigare projekt. 

Målet är att möjliggöra produktion av nya miljövänliga material till ett konkurrenskraftigt pris med ett mindre fotavtryck av produktionen.

Delprojekt inom NeoPulp 2021

1. Distributionsanalys för heterogenitet vid delignifiering och LC -raffinering
2. Fiberdeformationer orsakade av nätverkskomprimering

Finansiärer

Logo