Forskning i detta område fokuserar på att ta fram kunskap som stärker upplevelsen och mening av delaktighet, kontinuitet, integritet och självbestämmande, samt hur ohälsa kan förebyggas genom livets alla skeden.

Sjuksköterska med äldre man

Pågående forskningsprojekt

Stöd vid demens

Demens eller kognitiva sjukdomar berör idag mer än 35 miljoner människor världen över och siffran väntas dubbleras var tjugonde år (WHO, 2012). I Sverige diagnostiseras ca 25 000 per år med en...

Sidan uppdaterades 2022-03-17