En personcentrerad metod för livsstilsförändringar hos personer med psykisk ohälsa

Projektet är baserat på ett personcentrerat livsstilsprogram i grupp för personer med psykisk ohälsa med grundkomponenterna interpersonella relationer, hälsoutbildning och kognitivt stöd till individuella livsstilsförändringar. Livsstilsprogrammet har utformats efter studierna i två avhandlingar.

Sidan uppdaterades 2023-06-28