SESPA arrangerar återkommande seminarier med inbjudna föreläsare inom samhällsentreprenörskap.

Program Entreprenörskapsdagen 2017