Mittuniversitetet driver sedan 2010 ett omfattande tvärvetenskapligt forskningsprojekt, SESPA med aktiviteter för att öka och sprida kunskapen om området samt lyfta fram förebilder för socialt entreprenörskap och sociala innovationer. En av dessa är att utse Årets sociala entreprenör.

Årets sociala entreprenör 2015

Solvatten Årets sociala företagare 2015 Entreprenörskapsdagarna

Sidan uppdaterades 2020-07-07