SESPA arrangerar återkommande seminarier med inbjudna föreläsare inom samhällsentreprenörskap.

Entreprenörskapsdagarna

SESPA står som värd för Entreprenörskapsdagarna, en konferens med fokus på samhällsentreprenörskap och sociala innovationer. Entreprenörskapsdagarna lockar forskare, innovatörer, politiker och företagare från olika områden som utbyter idéer och inspirerar varandra till att utveckla sina verksamheter samt forskningen inom området. Läs mer om Entreprenörskapsdagarna här.

Årets sociala entreprenör

Inom SESPA utses sedan 2010 årets sociala entreprenör. Det är en av flera aktiviteter som genomförs för att öka och sprida kunskapen om området och för att lyfta fram förebilder för socialt entreprenörskap och sociala innovationer. Läs mer om priset här.

Program Entreprenörskapsdagen 2017