System för strålningsanalys och bildbehandling

Vi studerar design av elektronikmätningssystem med fokus på tillämpningar där datorelektronik, strålningsdetektorer, elektromagnetisk strålningskällor och bildanalys kombineras.

Tre forskare diskuterar resultat i ett labb.

Pågående forskningsprojekt

MiLo — miljön i kontrolloopen

Klimatförändringar, föroreningar och buller har stor inverkan på samhället. I detta projekt vill forskare med ny teknik mäta miljöparametrar över stora områden, vilket skapar helt nya möjligheter a...

Forskare

Benny Thörnberg

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428917

Börje Norlin

Universitetslektor

+46 (0)10-1428594

David Krapohl

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428755

Saad Muhamad Shaikh

Doktorand|Doctoral Student

+46 (0)10-1428485

Faisal Zeeshan

Forskare|Researcher

+46 (0)10-1427863