Frukostseminarium 19 april

Spara favorit 29 mar mars 2018
kaffepaus

Välkomna till årets första frukostseminarium med temat nätverksledarskap.

Carina Bergqvist Palm, Nordea och Edith Andresen, CER vid Mittuniversitetet inleder kring nätverksledarskap och vad det innebär att initiera, driva och delta i nätverksarbete. De kommer även prata om nyttan med att ingå i nätverk och vilket värde nätverkssamarbete kan skapa för individer, organisationer och regioner. Båda har varit med sedan starten av BP (Bank, försäkrings och pensionsnätverket) i 2003 numera CER-nätverket förstärkt med fastigheter och redovisning/revision.

Det här blir en morgon vigd till CER-nätverkets resa och dialog kring möjligheter, utmaningar, nytta och lärdomar kopplat till nätverkssamarbetet.

Dag: 19 april.
Tid: 08.00 - 09.30. Från 07.45 serveras frukost för den som vill.
Plats: Nordea, Esplanaden 9, styrelserummet.
Arrangör: CER-nätverkets grupp befintliga medarbetare.
Sista anmälningsdag: 16 april.

Anmälan

Anmälan är stängd.