Världens bästa digitala rådgivningsregion

Spara favorit 28 feb februari 2018

Digitaliseringen förändrar förutsättningarna för kundtjänst- och rådgivningsverksamhet. AI, Chatbotar ger nya tekniska förutsättningar. Kundernas förväntar sig sömlös service i olika kanaler.

Välkomna på workshop 1 mars där vi diskuterar hur verksamheter inom rådgivning och kundtjänst påverkas av den digitalisering som pågår.

Behovet av digital kompetens hos medarbetare inom rådgivning och kundtjänst stärks. Hur ska våra verksamheter möta det? Och vilken position vill vi att vår region ska ta för att vara ledande?

Från augusti till januari har en förstudie genomförts där flera organisationer inom CER och Bron har medverkat, med målsättningen att identifiera möjligheter och utmaningar för att Västernorrland ska vara ”Världens bästa rådgivningsregion” genom digitaliseringens möjligheter.

Nu bjuder vi in till en fortsatt resa, med fokus på att driva konkret utveckling som gynnar våra organisationer och stärker vår region. Välkommen på en workhop kring detta!

Tid: 1 mars kl. 13-16.
Lokal:
L111, Mittuniversitetet.

Varm välkomna!

Lars Persson Skandevall, VD Bron Innovation
Peter Öhamn, CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Mittuniversitetet   

Anmälan

Anmälan är stängd.