Irina Dimitrova

Irina Dimitrova är en PhD student i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer. Hennes forskning har stort fokus på det kontantlösa samhället, i synnerhet vilka hinder och “barriers-breakers” som finns i relation till digitala betalningsmetoder.

 Irina Dimitrova

Sidan uppdaterades 2023-07-17