Northern lights over Sundsvall

Våra partners och vänner

Kraft, kompetens, relationer och engagemang står i centrum när CER samverkar med näringsliv, samhällsaktörer och akademi för att utveckla vår region. CER har 9 samarbetspartners, 19 övriga medfinansiärer, fyra övriga medverkande parter samt samarbeten med ytterligare en handfull företag och offentliga organisationer kring studentpraktik.

Organisation

CER-nätverket består av en referensgrupp, en ledningsgrupp och två arbetsgrupper; potentiella medarbetare  och befintliga medarbetare, med representanter från näringslivet, offentlig och kommunal sektor samt CER.