Miljonanslag till revisionsforskning

Spara favorit 28 apr april 2016

CER har beviljats 1,3 miljoner kr av Tom Hedelius och Tore Browaldhs stiftelse för ett treårigt forskningsprojekt med titeln ”Is audit judgment constrained by charismatic client leadership?”

Studien går ut på att experimentellt undersöka i vilken omfattning karismatiska beteenden hos klientföretagens ledare kan påverka revisorers objektivitet. Projektet leds av Jan Svanberg. Medverkar gör även Peter Öhman och Presha Neidermeyer från West Virginia University i USA. 

För mer information kontakta Peter Öhman
peter.ohman@miun.se


Relaterade sidor:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu

Installera webbappen på din iPhone eller iPad: klicka på   och lägg till på hemskärm.