CER medverkade på Fastighetsdagen i Jämtland

Fre 05 nov 2021 15:53

Sista veckan i oktober samlades över 200 fastighetsägare, näringsidkare, kommunala företrädare och andra intresserade på Frösö Park för att delta på Fastighetsdagen i Jämtland. En av föredragshållarna var CERs centrumledare Peter Öhman.

Peter Öhman är på scenen och samtalar med moderatorn vid fastighetsdagen i Ötersund

Fastighetsdagen är ett samarbete mellan flera aktörer på fastighetsmarknaden i Jämtland och Härjedalen, däribland två av fastighetsbolagen i CER-nätverket: Diös och HSB Södra Norrland. I år hade konferensen ett särskilt fokus på hållbara boenden och framtidens fastigheter. Under sitt anförande –  Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner i fastighetsbranschen – presenterade Peter Öhman forskning från flera projekt som CER har genomfört tillsammans med andra forskningsenheter vid Mittuniversitetet. Han gav empiriska exempel på svårigheterna att förena ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet samt vad detta kan bero på och vad som skulle kunna göras för att bättre förena de olika hållbarhetsdimensionerna. Han betonade även vikten av att lyssna på och lära av andra, inte minst de som tycker annorlunda.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2021-11-05