CER-forskare i riksmedia | miun.se
Mån 29 maj 2023 10:44

I slutet på maj förekom CER-forskarna Peter Öhman och Jimmy Jaldemark i riksmedia i två olika sammanhang.

På bilden syns Jimmy Jaldemark och Peter Öhman

När Ekerlids förlag den 26 maj lanserade boken ”Revision – i går, i dag, i morgon” publicerade Dagens Industri ett reportage om bokens båda delar: revisionsbranschens historiska utveckling samt dagsaktuella och framtidsorienterade teman för branschen. Reportaget baserades på en intervju med bokens redaktörer och huvudskribenter: Peter Öhman och Katharina Rahnert från Karlstads universitet.
 
Några dagar senare, den 29 maj, intervjuades Jimmy Jaldemark i Rapport med anledning av den senaste tidens debatt om användandet av AI i skolan. I inslaget menar han att fokus bör ligga på hur tekniken kan bidra till elevernas lärande och inte primärt på om det är fusk eller inte att ta hjälp av AI i olika sammanhang. Ett starkt argument för användandet av AI i skolan är att skolan ska vara en del av samhällets samtid och framtid.
 
– Skolan behöver förbereda eleverna på ett liv i en framtid som är allt mer kopplad till digital teknik som AI, kommenterar Jimmy Jaldemark.

Läs artikeln: "AI i skolan – fusk eller verklighetsanpassning" här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-06-07