Nordeas Norrlandsstiftelse satsar på CER‑projekt

Mån 09 dec 2019 11:35

Under CERs uppskattade releasemingel den 5 december för antologin ”Finansiell reglering och tillsyn” kom beskedet att Nordeas Norrlandsstiftelse beviljat CER 100 000 kronor för ett projekt om banker och livslångt lärande.

Nordeas Norrlandsstiftelse satsar på CER-projekt

– Både Nordea och andra banker har mycket att vinna på den satsning som CER gör på livslångt lärande för finansiella företag, berättade Carina Bergquist-Palm, ordförande i Nordeas Norrlandsstiftelse, när hon lämnade det glädjande beskedet.

Projektet syftar till att skapa ett ramverk för kompetensutveckling i form av såväl individuellt lärande som organisationsutveckling inom områden som matchar bankers behov. Utfallet av projektet ska ge både praktiska och teoretiska insikter gällande livslångt lärande som fenomen.

Förändrat synsätt på kompetensförädling

Högskolesektorns uppdrag i det svenska kunskapssamhället har traditionellt handlat om att bygga kompetens genom grundläggande och avancerad campusbaserad utbildning hos yngre medborgare innan de träder in på arbetsmarknaden. Kompetensförädlingen har därefter varit en fråga för antingen arbetsgivaren eller den enskilda individen att lösa. I takt med ökad globalisering, digitalisering och organisatorisk utveckling har det traditionella synsättet blivit otillräckligt. Ett alternativ är ett livslångt perspektiv på lärande som betonar medarbetares och ledares kompetensförädling lika väl som organisatorisk utveckling.

Projektet består av tre faser. I utvecklingsfasen samverkar forskare från CER och medarbetare från Nordea för att skapa kursmoduler med inriktning mot finansiell reglering eller andra områden som Nordea vill prioritera. I genomförandefasen testas några kursmoduler i skarpt läge. I utvärderingsfasen lämnar Nordeas medarbetare feedback till grund för färdigställandet av ett preliminärt ramverk och input inför en större genomförandestudie.

– Vi är tacksamma för att Nordeas Norrlandsstiftelse ser ett värde i att vi finner former för ett livslångt lärande, där såväl medarbetares och ledares kompetens som deras organisationers utveckling och anpassningsförmåga betonas, sade CERs centrumledare Peter Öhman.

Läs mer BUFFL (Branschutveckling hos banker och försäkringsbolag genom flexibelt, livslångt lärande) här


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2019-12-19