Slutseminarium för svensk-finska affärsutvecklings- och internationaliseringsprojektet BID4E

Tor 25 nov 2021 11:58

Den 18 november hölls den avslutande workshopen inom det affärsutvecklingsprogram för regionens små och medelstora företag som bedrivits inom ramen för det Botnia-Atlantica projektet Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E).

Jesper Johansson föreläser om trender inom mötesteknik vid slutseminariet för BID4e
Jesper Johansson (CEO och grundare, VOYD) håller ett föredrag vid slutseminariet om " Why video is more important for marketing than ever - after the pandemic”.

Många små och medelstora företag (SMF) i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade kunskaper, verktyg och nätverksmöjligheter för internationell affärsutveckling. Projektets mål har varit att bidra till att stärka och utveckla SMFs digitala kompetenser, för att de ska kunna bevara och utöka sina marknader.

Projektet har drivits av CERforskarna Heléne Lundberg och Edith Andresen tillsammans med forskarkollegor vid Luleå Tekniska universitet samt Vasa universitet och Tampere universitet i Finland.

Slutseminariet den 18 november bjöd på föredrag om varumärkesstrategi inom B2B med Riikka Hackselius-Fonsén (CEO, Senior Strategic Planner, Brand Agency Punda) samt digitala trender och mötesteknik med  Jesper Johansson (CEO och grundare, VOYD). Därefter följde utvecklande dialoger och utvärdering av projektet.

Mer om affärsutvecklingsprogrammet Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E) 
Affärsutvecklingsprogrammet var ursprungligen tänkt att innehålla lunch-till-lunchmöten på plats för de deltagande företagen, med möjlighet för motsvarande grupp finska företag att delta. Coronapandemin omöjliggjorde dock snabbt detta och i stället genomfördes i huvudsak digitala träffar. Detta avslutande möte kunde dock återigen ske på plats för de svenska deltagarna. De finska deltog digitalt. Även programmets innehåll anpassades till de nya distanskrav som företagen hade att förhålla sig till och kom därför att i hög grad handla om möjligheten att använda digitala kanaler för att nu ut till kunder och andra affärspartners.

Läs mer om affärsutvecklingsprogrammet Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E) 

 

BID4e - film

Film om affärsutvecklingsprogrammet Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2021-11-25