Universitetet vill ta mer ansvar för livslångt lärande

Ons 14 juli 2021 14:14

Livslångt lärande blir allt viktigare, både för individen men också för organisationer och företag om man ska hänga med i ett samhälle där ständiga förändringar är vardag.

Sök

Senaste numret av tidningen KvalitetsMagasinet tar upp CERs och Mittuniversitetets satsning på att ta fram korta, flexibla kurser mot yrkesverksamma som vill kompetensutveckla sig.
— Traditionellt har universitet och högskolor haft rollen att utbilda unga människor och sedan lämna dem. Vidare fortbildning har varit en fråga för arbetsgi­varna, säger projektledaren Peter Öhman, professor vid Mittuniversitetet.

Det sk BUFFL-projektet som startade 2019 har velat utmana det tankesättet, och till sin hjälp har man använt sig av tekniska och sociala nätverk samt ett användarvänligt teknikstöd för tillgodose målgruppens behov av flexibilitet kopplade till lärandesituationen.

 

Viktor ådalh

En av de företag som deltagit i kompetenssatsningen är  försäkringsbolaget If.
— Att få ta del av en forskningsbaserad utbildning samtidigt som man arbetar i sitt vanliga jobb  är en av de stora fördelarna med BUFFL-projektets modell för livslångt lärande, säger Viktor Ådahl, utbildningsansvarig för personer som arbetar inom privat kundtjänst på försäkringsbolagets kontor i Sundsvall.

Att ta tillvara och sprida kunskapen i organisationen är en viss utmaning, fortsätter han. Men det är viktigt att kunskapen inte stannar hos enskilda individer som gått kursen. Att hitta en bra modell för att sprida kunskapen internt är avgörande för att få till en verklig verksamhetsutveckling. Så här har man gjort på If förklarar Viktor:
—Jag är själv en av fyra i vår ledningsgrupp på Sundsvallskontoret som nyligen har gått en kurs i agilt ledarskap . Efter kursen hade vi en genomgång med hela ledningsgruppen och vi diskuterade vad vi gör som är rätt eller fel jämfört med vad den senaste ledarskapsforskningen säger. Efter det bestämde kontorschefen att i sin tur dela våra lärdomar med huvudkontoret, så att de kan spridas i hela organisationen.

Arikeln med Viktor Ådahl finns att läsa i KvalitetsMagasinet


Sidan uppdaterades 2021-08-23