Flexibla, korta kurser för branschutveckling

Flexibla, korta kurser för branschutveckling

Vi erbjuder korta flexibla kursmoduler på avancerad nivå, tillsammans med Högskolan Kristianstad och Uppsala universitetet.

Biblioteket Campus Östersund

Kurserna ges inom områdena företagsvärdering, förändringsledning samt kund- och affärsrelationer (där 1,5 hp motsvarar en veckas heltidsstudier). I pilotomgången riktar sig kursmodulerna i första hand till medarbetare inom bank, försäkring och pension. Därefter är ambitionen att erbjuda ett större utbud av kurser och kursmoduler, även på grundläggande nivå.

Kurser hösten 2020

Kursmodul: Företagsvärdering (FV)
Expertis och intuition, 1,5 hp.(Avancerad nivå)
Pågår: 24/8 - 25/9
Sista anmälningsdag: 18/6

Kursmodul: Företagsvärdering (FV)
Relativa värderingsansatser, 3 hp. (Avancerad nivå)
Pågår: 28/9 - 27/11
Sista anmälningsdag: 10/9

Kursmodul: Förändringsledning (FL)
Digitalisering och affärsmodeller, 3 hp. (Avancerad nivå)
Pågår: 14/9 -13/11.
Sista anmälningsdag: 27/8

Kursmodul: Förändringsledning (FL)
Organisationsutveckling, 1,5 hp. (Avancerad nivå)
Pågår:16/11 - 18/12
Sista anmälningsdag: 29/10

Kursmodul: Kund- och affärsrelationer (KAR)
Affärsrelationskvalitet, 3 hp. (Avancerad nivå)
Pågår: 5/10 - 11/12
Sista anmälningsdag: 17/9

Kursmoduler på temat artificiell och affärsmässig intelligens (AI)
Värdeskapande AI, 1,5 hp. (Grundnivå)
Pågår: 13/10 - 12/11
Sista anmälningsdag: 24/9

Kursmoduler på temat verksamhetsutveckling (VU)
Förändringsarbete och individ, 1,5 hp. (Grundnivå)
Pågår: 3/11 - 3/12
Sista anmälningsdag: 15/10

Upplägg

Kursmodulerna ges på 20-25 procents fart (så att kursdeltagarna kan arbeta och studera samtidigt). Kursstart är fastställd för att möjliggöra god planering hos såväl medverkande organisationer som kursdeltagare. I varje kursmodul ingår förinspelade föreläsningar, jourdialoger vid angivna tidpunkter, tidsoberoende kommunikation med lärare och andra kursdeltagare och seminarier. Ett viktigt inslag är att kursdeltagarna arbetar med data från den egna organisationen utifrån autentiska utmaningar.

Förkunskaper

Kurserna riktar sig till dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande praktiskt förvärvade kunskaper.

Examination

I varje kursmodul ingår en individuell skriftlig uppgift samt en gruppbaserad seminarieuppgift med fokus på tillämpning av teoretiska perspektiv på autentiska organisatoriska problem. Det betyder att examinationsuppgifterna innehåller både individuella och gruppbaserade inslag samt både muntliga och skriftliga moment. Efter avklarade moduler utges kursbetyg alternativt kursintyg.

Pris

Kursmodulerna är kostnadsfria under kursutvecklingsperioden 19-09-01 – 20-12-31. Därefter utgår en kursavgift per deltagare och kursmodul, vilken betalas av deltagande organisation eller kursdeltagarna själva.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-142 86 77