Vi erbjuder en mängd uppdragsutbildningar för dig som vill kompetensutvecklas inom det företagsekonomiska ämnesområdet.

Biblioteket Campus Östersund

Kurserna ges på både grundnivå och avancerad nivå, och all undervisning sker helt på distans med förinspelade  föreläsningar, seminarietillfällen där du jobbar både i grupp och individuellt.  Efter avklarade kurser får du kursbetyg alternativt kursintyg.

Kurserna ges i samarbete med CER vid Mittuniversitetet, Högskolan Kristianstad och Uppsala universitetet.

Kontakt

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677